หน้าหลัก มูลค่า ปฏิทิน ฟอรั่ม
flag

FX.co ★ การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ประจำวัน. การคาดการณ์ของ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ประจำวันนี้

การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์

การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-07-27T07:22:58
คู่สกุลเงิน LTCUSD ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 27 เดือนกรกฎาคมปี2022
พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาอาจปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกในระดับ 54.57 ซึ่งตรงกับ 23.6% fibonacci retracement ต่อแนวรับอันดับแรกใน 51.07 ที่ตรงกับแนวรับของการย้อนกลับพร้อมกับราคาที่ทะลุผ่านช่องทางขาขึ้นและมีเส้นขาลงของ RSI ในกราฟ H4 หากราคาทะลุผ่านแนวรับอันดับแรก พวกเราอาจคาดว่าราคาจะปรับตัวลงไปยังแนวรับอันดับสองในระดับ 47.21...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-07-27T07:13:32
คู่สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐ (AUDUSD ) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาขึ้น | วันที่ 27 เดือนกรกฎาคมปี2022
พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาขึ้นที่ราคาจะปรับตัวขึ้นจากแนวต้านอันดับแรกในระดับ 0.69838 ในในแนวต้านของส่วนซ้อนทับที่ตรงกับ 78.6% fibonacci retracement ไปยังแนวต้านอันดับสองในระดับ 0.70663 ในจุดยอสวิงพร้อมกับราคาที่เคลื่อนตัวเหนือเส้น ichimoku cloud และการทะลุผ่านออกจากช่องทางแนวโน้มขาขึ้นและเคลื่อนตัวเข้าไปในแนวรับขาขึ้นในกราฟ H4 นอกจากนี้ราคาอาจย้อนตัวออกจากแนวต้านอันดับแรกและปรับตัวลงไปยังแนวรับอันดับแรกใน 0.68021...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-07-27T07:08:29
คู่สกุลเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐ (GBPUSD ) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาขึ้น | วันที่ 27 เดือนกรกฎาคมปี2022
พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาขึ้นที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านอันดับแรกในระดับ 1.20566 ที่มีแนวรับของการย้อนกลับอยู่พร้อมกับราคาที่เคลื่อนตัวภายในช่องทางขาขึ้นและเหนือตัวบ่งชี้ ichimoku ในกราฟ H4 เมื่อมีการยืนยันขาขึ้นของราคาที่ทะลุผ่านแนวต้านอันดับแรก พวกเราอาจคาดถึงโมเมนตัมขาขึ้นเพื่อดึงราคาไปยังแนวต้านอันดับสองในระดับ 1.21594 ที่มีแนวต้านของการย้อนกลับ 127.2% fibonacci extension และ 61.8%...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-07-19T07:44:28
คู่สกุลเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐ ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 19 เดือนกรกฎาคมปี2022
พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาจะปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกใน 1.02009 ในจุดสวิงสูงที่ตรงกับ 38.2% fibonacci retracement และ 100% fibonacci projection ไปยังแนวรับอันดับแรกใน 0.99888 ที่จุดสวิงต่ำพร้อมกับราคาที่เคลื่อนตัวภายในช่องทางแนวโน้มขาลงในกราฟระยะเวลา H4 นอกจากนั้นราคาอาจย้อนตัวออกจากแนวต้านอันดับแรกและปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านอันดับสองใน...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-07-04T07:05:39
คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา (USDCAD) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 4 เดือนกรกฎาคมปี2022
พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาจะยังคงปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกในระดับ 1.29529 ที่ตรงกับแนวต้านของจุดสวิงสูงในแนวราและ 50% Fibonacci retracement ไปยังแนวรับอันดับแรกในระดับ 1.28039 ที่ตรงกับ 50% Fibonacci retracement และแนวรับของจุดสวิงต่ำในแนวราบพร้อมกับราคาที่คาดว่าจะย้อนตัวออกจากเส้น ichimoku cloud...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-07-01T07:56:36
คู่สกุลเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐ (GBPUSD ) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องของขาลง | สำหรับวันที่ 1 เดือนกรกฎาคมปี2022
พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาจะปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกในระดับ 1.21657 ที่มีแนวต้านของส่วนซ้อนทับและ 38.2% fibonacci retracement อยู่ต่อแนวรับอันดับแรกของเราในระดับ 1.19313 ที่มีแนวรับของจุดสวิงต่ำในแนวราบและ 61.8% fibonacci projection อยู่พร้อมกับราคาย้อนตัวออกจากแนวต้านของเส้น ichimoku ในกราฟระยะเวลา...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-07-01T07:49:43
คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา (USDCAD) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องของขาลง | สำหรับวันที่ 1 เดือนกรกฎาคมปี2022
พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาจะยังคงปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกใน 1.29124 ที่ตรงกับแนวต้านของการย้อนกลับในแนวราบและ 38.2% Fibonacci retracement ไปยังแนวรับอันดับแรกที่ตรงกับ 50% Fibonacci retracement และแนวรับของจุดสวิงต่ำในแนวราบพร้อมกับการทะลุผ่านล่าสุดของราคาของเส้น ichimoku cloud และวิธีการเคลื่อนตัวภายในช่องทางขาลงในกราฟ...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-06-30T06:51:25
คู่สกุลเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐ (GBPUSD ) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 30 เดือนมิถุนายนปี2022
พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาจะปรับตัวขึ้นและปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกที่ระดับ 1.21657 ที่มีแนวต้านของส่วนซ้อนทับในแนวราบอยู่ต่อแนวรับอันดับแรกของเราในระดับ 1.19313 ที่มีแนวรับของจุดสวิงต่ำในแนวราบและ 61.8% fibonacci projection อยู่พร้อมกับราคาที่เคลื่อนตัวต่ำกว่าตัวบ่งชี้ ichimoku ในกราฟ H4 นอกจากนั้นราคาอาจทะลุผ่านโครงสร้างแนวต้านอันดับแรกและปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านอันดับสองในระดับ 1.24327 ที่ตรงกับ...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-06-30T06:46:47
คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา (USDCAD) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 30 เดือนมิถุนายนปี2022
พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาจะยังคงปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกใน 1.29124 ที่ตรงกับแนวต้านของการย้อนกลับในแนวราบและ 38.2% Fibonacci retracement ไปยังแนวรับอันดับแรกใน 1.28224 ที่ตรงกับ 50% Fibonacci retracement และแนวรับของจุดสวิงต่ำในแนวราบพร้อมกับราคาล่าสุดที่ทะลุผ่านกราฟ ichimoku cloud...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-06-29T07:53:54
คู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ (EURUSD ) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | ในวันที่ 29 เดือนมิถุนายนปี2022
พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาจะยังคงปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกใน 1.06047 ในแนวต้านของการย้อนกลับที่ตรงกับ 61.8% fibonacci projection และ 61.8% fibonacci retracement ต่อแนวรับอันดับแรกในระดับ 1.03541 ที่ตรงกับจุดสวิงต่ำในแนวราบหลายรอบพร้อมกับราคาล่าสุดทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาขึ้นในกราฟ H4 นอกจากนี้ราคาอาจย้อนตัวออกจากแนวต้านอันดับแรกและปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านอันดับสองในระดับ...
loader...
all-was_read__icon
คุณได้ดูสิ่งพิมพ์ที่ดีที่สุดทั้งหมดในปัจจุบัน
เรากำลังมองหาสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคุณ
all-was_read__star
เผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้:
loader...
สิ่งพิมพ์ล่าสุดเพิ่มเติม