หน้าหลัก มูลค่า ปฏิทิน ฟอรั่ม
flag

FX.co ★ การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ประจำวัน. การคาดการณ์ของ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ประจำวันนี้

การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์

การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-08-25T08:10:57
คู่สกุลเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐ (GBPUSD ) ศักยภาพความต่อเนื่องของขาลง | วันที่ 25 เดือนสิงหาคมปี 2022
ราคาดูเหมือนว่าจะอยู่ในโมเมนตัมขาลงและอยู่บนเส้น ichimoku cloud ในกราฟระยะเวลา H4 โดยมีการทดสอบกับแนวรับแรกที่ระดับ 1.1722 ที่มีจุดสวิงต่ำอยู่และตอนนี้ได้ย้อนตัวแล้วเรียบร้อย นอกจากนั้นหากราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวรับอันดับแรกใน 1.1722 ก็อาจย้อนกลับไปทดสอบกับแนวต้านอันดับแรกที่ 1.1920 ที่มี 38.2% retracement...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-08-24T07:01:54
คู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ (EURUSD) ศักยภาพความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 24 เดือนสิงหาคมปี2022
ราคาได้ทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาขึ้นและกำลังลงไปต่ำกว่าตัวบ่งชี้ ichimoku ขณะที่พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงในกราฟระยะเวลา H4 ราคากำลังทดสอบกับแนวรับอันดับแรกในระดับ 0.9955 ที่มีแนว 61.8% projection อยู่ นอกจากนั้นราคาอาจย้อนกลับไปทดสอบกับแนวต้านอันดับแรกใน 1.0116 ที่มีจุดสวิงต่ำก่อนหน้านี้อยู่และจากนั้นแนวต้านอันดับสอง 1.0353 ที่มี...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-08-22T07:18:17
คู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ (EURUSD) อิทธิพลของความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 22 เดือนสิงหาคมปี2022
ราคาได้ทะลุผ่านแนวโน้มขาขึ้นและอยู่ต่ำกว่าตัวบ่งชี้ ichimoku ในกราฟระยะเวลา H4 โดยพวกเราอยู่ในส่วนเบี่ยงเบนขาลง ราคากำลังปรับตัวลงไปยังแนวรับอันดับแรกในระดับ 0.9955 ที่มี 61.8% projection อยู่ นอกจากนั้นราคาอาจย้อนกลับไปทดสอบกับแนวต้านแรกที่ระดับ 1.0282 ที่มีการแกว่งตัวขึ้นก่อนหน้านี้อยู่และหลังจากนั้นแนวต้านอันดับสองใน 1.0353...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-07-27T07:13:32
คู่สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐ (AUDUSD ) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาขึ้น | วันที่ 27 เดือนกรกฎาคมปี2022
พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาขึ้นที่ราคาจะปรับตัวขึ้นจากแนวต้านอันดับแรกในระดับ 0.69838 ในในแนวต้านของส่วนซ้อนทับที่ตรงกับ 78.6% fibonacci retracement ไปยังแนวต้านอันดับสองในระดับ 0.70663 ในจุดยอสวิงพร้อมกับราคาที่เคลื่อนตัวเหนือเส้น ichimoku cloud และการทะลุผ่านออกจากช่องทางแนวโน้มขาขึ้นและเคลื่อนตัวเข้าไปในแนวรับขาขึ้นในกราฟ H4 นอกจากนี้ราคาอาจย้อนตัวออกจากแนวต้านอันดับแรกและปรับตัวลงไปยังแนวรับอันดับแรกใน 0.68021...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-07-19T07:44:28
คู่สกุลเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐ ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 19 เดือนกรกฎาคมปี2022
พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาจะปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกใน 1.02009 ในจุดสวิงสูงที่ตรงกับ 38.2% fibonacci retracement และ 100% fibonacci projection ไปยังแนวรับอันดับแรกใน 0.99888 ที่จุดสวิงต่ำพร้อมกับราคาที่เคลื่อนตัวภายในช่องทางแนวโน้มขาลงในกราฟระยะเวลา H4 นอกจากนั้นราคาอาจย้อนตัวออกจากแนวต้านอันดับแรกและปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านอันดับสองใน...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-06-29T07:53:54
คู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ (EURUSD ) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | ในวันที่ 29 เดือนมิถุนายนปี2022
พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาจะยังคงปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกใน 1.06047 ในแนวต้านของการย้อนกลับที่ตรงกับ 61.8% fibonacci projection และ 61.8% fibonacci retracement ต่อแนวรับอันดับแรกในระดับ 1.03541 ที่ตรงกับจุดสวิงต่ำในแนวราบหลายรอบพร้อมกับราคาล่าสุดทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาขึ้นในกราฟ H4 นอกจากนี้ราคาอาจย้อนตัวออกจากแนวต้านอันดับแรกและปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านอันดับสองในระดับ...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-06-23T06:31:40
คู่สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐ (AUDUSD ) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องในขาขึ้น | วันที่ 23 เดือนมิถุนายนปี2022
พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาจะยังคงปรับตัวลงต่อไปจากแนวต้านย้อนกลับอันดับแรกที่ระดับ 0.69846 ที่ตรงกับ 38.2% fibonacci retracement ต่อแนวรับอันดับแรกในระดับ 0.68323 ที่ตรงกับจุดสวิงต่ำในแนวราบและ 61.8% fibonacci projection พร้อมกับราคาที่เคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้น ichimoku cloud...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-06-21T07:12:11
คู่สกุลเงินปอนด์และดอลลาร์นิวซีแลนด์ (GBPNZD ) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาขึ้น | วันที่ 21 เดือนมิถุนายนปี2022
พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาขึ้นที่ราคาจะปรับตัวขึ้นจากแนวรับอันดับแรกที่ 1.92537 ที่ตรงกับ 61.8% fibonacci projection และแนวรับของการย้อนกลับไปยังแนวต้านอันดับแรกที่ระดับ 1.96656 ที่จุดยอดของการสวิงที่ตรงกับ 78.6% fibonacci projection และ 50% fibonacci...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-06-17T07:45:53
คู่สกุลเงินปอนด์และดอลลาร์ออสเตรเลีย (GBPAUD) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 17 เดือนมิถุนายนปี2022
พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาจะปรับตัวขึ้นจากแนวรับอันดับแรกใน 1.75262 ที่ตรงกับแนวรับของส่วนซ้อนทับ 50% fibonacci retracement และ 61.8% fibonacci projection ไปยังแนวต้านอันดับแรกใน 1.77885 ในจุดสวิงขึ้นในแนวราบ พร้อมกับราคาที่เคลื่อนตัวเหนือกราฟ ichimoku...
การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์:::2022-06-16T08:27:43
คู่สกุลเงินปอนด์และดอลลาร์ออสเตรเลีย (GBPAUD) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 16 เดือนมิถุนายนปี2022
พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาจะยังคงปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกที่ 1.74377 ที่ตรงกับแนว 61.8% fibonacci projection และแนวต้านของจุดย้อนกลบไปยังแนวรับอันดับแรกที่ 1.72101 ที่ตรงกับจุดสวิงต่ำและ 78.6% fibonacci projection พร้อมกับราคาที่เคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้น ichimoku cloud...
loader...
all-was_read__icon
คุณได้ดูสิ่งพิมพ์ที่ดีที่สุดทั้งหมดในปัจจุบัน
เรากำลังมองหาสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคุณ
all-was_read__star
เผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้:
loader...
สิ่งพิมพ์ล่าสุดเพิ่มเติม