หน้าหลัก มูลค่า ปฏิทิน ฟอรั่ม
flag

FX.co ★ ปฏิทินเศรษฐกิจของเทรดเดอร์ . กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

HiAll
วันจันทร์, 30 พฤษภาคม
2022-05-30
Dutch Business Confidence (May)

Business Confidence measures the current business conditions in the Netherlands. It helps to analyze the economic situation in the short term. A rising trend indicates an increase in business investment which may lead to higher levels of output. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
10.8
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Trade Balance (Apr)

Trade balance is the difference between the value of country's exports and imports, over a period of time. A positive balance (trade surplus) means that exports exceed imports, a negative one means the opposite.Positive trade balance illustrates high competitiveness of country's economy. This strengthens investor's interest in the local currency, appreciating its exchange rateA higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the SEK , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the SEK.

ก่อนหน้านี้
4.70B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
German Import Price Index (Apr) (m/m)

The German Import Price Index measures the change in the price of imported goods purchased domestically.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
5.7%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
German Import Price Index (Apr) (y/y)

Exports free on board (f.o.b.) and Imports cost insurance freight (c.i.f.) are, in general, customs statistics reported under the general trade statistics according to the recommendations of the UN International Trade Statistics. For some countries Imports are reported as f.o.b. instead of c.i.f. which is generally accepted. When reporting Imports as f.o.b. you will have the effect ofreducing the value of Imports by the amount of the cost of insurance and freight.

ก่อนหน้านี้
31.2%
การคาดการณ์
28.6%
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Retail Sales (Apr) (y/y)

Retail sales data represents total consumer purchase from retail stores. It provides valuable information about consumer spending which makes up the consumption part of GDP.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the DKK , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the DKK.

ก่อนหน้านี้
-10.8%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Core Retail Sales (Apr) (m/m)

Retail sales data represents total consumer purchase from retail stores. It provides valuable information about consumer spending which makes up the consumption part of GDP.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the NOK , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the NOK.

ก่อนหน้านี้
3.3%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Employment Level (1 quarter)

The Employment Level measures the number of people employed during the previous quarter. Job creation is an important indicator of consumer spending.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CHF, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CHF.

ก่อนหน้านี้
5.239M
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Consumer Confidence (May)

The consumer confidence index is based on interviews with consumers about their perceptions of the country's current and future economic situation and their tendencies to purchase. The performance of the economy of a country is reflected in macro-economic variables, such as the gross national product, external debt, interest rates, foreign exchange rates, imports, exports, stock market prices, inflation rates, real wages, unemployment rate, and so on. The state of the economy is also reflected in the micro-behavior of the consumers. The attitudes and behaviors of individual consumers affect the performance of the economy. For example, if they believe that the economy is heading in a certain direction, then they would make their savings or spending plans according.

ก่อนหน้านี้
74.9
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Manufacturing Confidence (May)

Confidence indicator is a measure of the mood of consumers or businesses. It is usually based on a survey during which respondents rate their opinion on different issues concerning current and future conditions. There are many kinds of confidence indicators as institutions measuring them use different questions, sizes of samples or frequency of publications. Consumers opinions are typically expressed with answers like: better,same,worse or positive, negative and unchanged. Results of such surveys are calculated by subtracting the negative replies from the positive ones. Business confidence indicator is closely linked to corporate spending and correlated with employment, consumption and investment. Therefore it is carefully watched as an indication of possible changes in the overall economic growth.

ก่อนหน้านี้
121.4
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
KOF Leading Indicators (May)

The KOF Leading Indicators Index is designed to predict the direction of the economy over the following six months. The index is a composite reading of 12 economic indicators related to banking confidence, production, new orders, consumer confidence and housing.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CHF, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CHF.

ก่อนหน้านี้
101.7
การคาดการณ์
99.4
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Spanish HICP (May) (y/y)

Harmonised Index of Consumer Prices, is the same as CPI, but with a joint basket of products for all Eurozone member countries. The impact on the currency may go both ways, a rise in CPI may lead to a rise in interest rates and a rise in local currency, on the other hand, during recession, a rise in CPI may lead to a deepened recession and therefore a fall in local currency.

ก่อนหน้านี้
8.3%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Austrian PPI (Apr) (y/y)

The Producer Price Index (PPI) measures the change in the price of goods sold by manufacturers. It is a leading indicator of consumer price inflation, which accounts for the majority of overall inflation.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
21.2%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Austrian PPI (Apr) (m/m)

The Producer Price Index (PPI) measures the change in the price of goods sold by manufacturers. It is a leading indicator of consumer price inflation, which accounts for the majority of overall inflation.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
2.8%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Portuguese Business Confidence (May)

Business Confidence measures the current business conditions in Portugal. It helps to analyze the economic situation in the short term. A rising trend indicates an increase in business investment which may lead to higher levels of output. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
2.3
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Portuguese Consumer Confidence (May)

Consumer Confidence measures the level of consumer confidence in economic activity. It is a leading indicator as it can predict consumer spending, which plays a major role in overall economic activity. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
-27.20
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Greek PPI (Apr) (y/y)

The Producer Price Index (PPI) measures the change in the price of goods sold by manufacturers. It is a leading indicator of consumer price inflation, which accounts for the majority of overall inflation.

ก่อนหน้านี้
46.2%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Business and Consumer Survey (May)

The Business and Consumer Survey is a composite index which measures the level of confidence in the euro zone. The index is compiled from five different indicator surveys which are taken on a monthly basis, including: industrial, services, consumer, retail, and construction. The survey can indicate potential in both consumer and business spending in the euro zone.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
105.0
การคาดการณ์
108.0
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Business Climate (May)

The Business Climate indicator is based on monthly business surveys and is designed to deliver a clear and timely assessment of the cyclical situation within the euro area. A higher than expected number should be taken as positive to the EUR, while a lower than expected number as negative.

ก่อนหน้านี้
1.98
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Consumer Confidence (May)

Consumer Confidence measures the level of consumer confidence in economic activity. It is a leading indicator as it can predict consumer spending, which plays a major role in overall economic activity. The reading is compiled from a survey of about 2,300 consumers in the euro zone which asks respondents to evaluate future economic prospects. Higher readings point to higher consumer optimism.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
-21.1
การคาดการณ์
-16.9
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Consumer Inflation Expectation (May)

Consumer Inflation Expectation number is a report by Eurostat that tries to forecast inflation forward, by analysing survey's of consumers all over the Eurozone. The impact on the currency may go both ways, a rise in CPI may lead to a rise in interest rates and a rise in local currency, on the other hand, during recession, a rise in CPI may lead to a deepened recession and therefore a fall in local currency.

ก่อนหน้านี้
50.0
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Selling Price Expectations (May)

Indexes that measures the average change in selling prices received by domestic producers of goods and services over time. PPIs measure price change from the perspective of the seller.

ก่อนหน้านี้
60.8
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Services Sentiment (May)

Balances: i.e. Differences between the percentages of respondents giving positive and negative replies.The indicator is an average of the responses (seasonally adjusted balances) to the questions on business climate and evolution of demand.

ก่อนหน้านี้
13.5
การคาดการณ์
14.2
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Industrial Sentiment (May)

Industrial Sentiment is an indicator that measures the mood of consumers or businesses. based on a survey during which respondents rate their opinion on different issues concerning current and future conditions. A higher than expected number should be taken as positive to the EUR, while a lower than expected number as negative.

ก่อนหน้านี้
7.9
การคาดการณ์
9.5
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
CPI (May) (m/m)

The consumer price index (CPI) is a measure of change in the general level of prices of goods and services bought by households over a specified period of time. It compares a household's cost for a specific basket of finished goods and services with the cost of the same basket during an earlier benchmark period. The consumer price index is used as a measurement of inflation and is a key economic figure. Likely impact: 1) Interest Rates: Larger-than-expected quarterly increase in price inflation or increasing trend is considered inflationary; this will cause bond prices to dropand yields and interest rates to rise. 2) Stock Prices: Higher than expected price inflation is bearish on the stock market as higher inflation will lead to higher interest rates. 3) Exchange Rates: High inflation has an uncertain effect. It would lead to depreciation as higher prices mean lower competitiveness. Conversely, higher inflation causes higher interest rates and a tighter monetary policy that leads to an appreciation.

ก่อนหน้านี้
1.3%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
CPI (May) (y/y)

The consumer price index (CPI) is a measure of change in the general level of prices of goods and services bought by households over a specified period of time. It compares a household's cost for a specific basket of finished goods and services with the cost of the same basket during an earlier benchmark period. The consumer price index is used as a measurement of inflation and is a key economic figure. Likely impact: 1) Interest Rates: Larger-than-expected quarterly increase in price inflation or increasing trend is considered inflationary; this will cause bond prices to dropand yields and interest rates to rise. 2) Stock Prices: Higher than expected price inflation is bearish on the stock market as higher inflation will lead to higher interest rates. 3) Exchange Rates: High inflation has an uncertain effect. It would lead to depreciation as higher prices mean lower competitiveness. Conversely, higher inflation causes higher interest rates and a tighter monetary policy that leads to an appreciation.

ก่อนหน้านี้
7.2%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Belgium CPI (May) (y/y)

The consumer price index (CPI) is a measure of change in the general level of prices of goods and services bought by households over a specified period of time. It compares a household's cost for a specific basket of finished goods and services with the cost of the same basket during an earlier benchmark period. The consumer price index is used as a measurement of inflation and is a key economic figure. Likely impact: 1) Interest Rates: Larger-than-expected quarterly increase in price inflation or increasing trend is considered inflationary; this will cause bond prices to drop and yields and interest rates to rise. 2) Stock Prices: Higher than expected price inflation is bearish on the stock market as higher inflation will lead to higher interest rates. 3) Exchange Rates: High inflation has an uncertain effect. It would lead to depreciation as higher prices mean lower competitiveness. Conversely, higher inflation causes higher interest rates and a tighter monetary policy that leads to an appreciation.

ก่อนหน้านี้
8.31%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Belgium CPI (May) (m/m)

The Consumer Price Index (CPI) measures the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
0.33%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Irish Retail Sales (Apr) (y/y)

Retail Sales measure the change in the total value of inflation-adjusted sales at the retail level. It is the foremost indicator of consumer spending, which accounts for the majority of overall economic activity.

ก่อนหน้านี้
2.9%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Irish Retail Sales (Apr) (m/m)

Retail Sales measure the change in the total value of inflation-adjusted sales at the retail level. It is the foremost indicator of consumer spending, which accounts for the majority of overall economic activity.

ก่อนหน้านี้
0.6%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Industrial Production (m/m)

Industrial Production is a fixed-weight measure of physical output of the nation's factories, mines and utilities. Monthly percent changes in the index reflect the rate of change in output. Changes in industrial production are widely followed as a major indicator of strength in the manufacturing sector. Changes in the volume of the physical output of the nation o!G s factories, mine and utilities are measured by the index of industrial production. The figure is calculated as a weighted aggregate of goods and reported in headlines as a percent change from previous months. Rising industrial production figures signify increasing economic growth and can positively influence the sentiment towards local currency.

ก่อนหน้านี้
-13.0%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
German CPI (May) (y/y)

The German Consumer Price Index (CPI) measures the changes in the price of goods and services purchased by consumers.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
7.4%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
German CPI (May) (m/m)

The German Consumer Price Index (CPI) measures the changes in the price of goods and services purchased by consumers.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
0.8%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
German HICP (May) (m/m)

Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) in an index of consumer prices calculated and published by Eurostat, the Statistical Office of the European Union (EU), on the basis of a statistical methodology that has been harmonised across all EU Member States. HICP is a measure of prices used by the Governing Council of EU to define and assess price stability in the euro area as a whole in quantitative terms.The HICP are designed expressly for international comparisons of consumer price inflation across EU Member States. these harmonized inflation figures will be used to inform decisions on which Member States meet price stability convergence criterion for EMU. However, they are not intended to replace existing national Consumer Price Indices (CPIs). The coverage of the indices is based on the EU classification COICOP (classification of individual consumption by purpose).

ก่อนหน้านี้
0.7%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
German HICP (May) (y/y)

Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) in an index of consumer prices calculated and published by Eurostat, the Statistical Office of the European Union (EU), on the basis of a statistical methodology that has been harmonised across all EU Member States. HICP is a measure of prices used by the Governing Council of EU to define and assess price stability in the euro area as a whole in quantitative terms.The HICP are designed expressly for international comparisons of consumer price inflation across EU Member States. these harmonized inflation figures will be used to inform decisions on which Member States meet price stability convergence criterion for EMU. However, they are not intended to replace existing national Consumer Price Indices (CPIs). The coverage of the indices is based on the EU classification COICOP (classification of individual consumption by purpose).

ก่อนหน้านี้
7.8%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Unemployment Rate (Apr)

The Unemployment Rate measures the percentage of the total work force that is unemployed and actively seeking employment.

A higher than expected reading should be taken as negative/bearish for the CLP, while a lower than expected reading should be taken as positive/bullish for the CLP.

ก่อนหน้านี้
7.8%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
IGP-M Inflation Index (May) (m/m)

An index that measures and tracks the changes in price of goods in the stages before the retail level. Wholesale price indexes (WPIs) report monthly to show the average price changes of goods sold in bulk, and they are a group of the indicators that follow growth in the economy. Although some countries still use the WPIs as a measure of inflation, many countries, including the United States, use the producer price index (PPI) instead.

ก่อนหน้านี้
1.41%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Current Account (1 quarter)

The Current Account index measures the difference in value between exported and imported goods, services and interest payments during the reported month. The goods portion is the same as the monthly Trade Balance figure. Because foreigners must buy the domestic currency to pay for the nation's exports the data can have a sizable affect on the CAD.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CAD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CAD.

ก่อนหน้านี้
-0.8B
การคาดการณ์
2.3B
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Copper Production (Apr) (y/y)

The figure measures the Changes in the volume of the physical output of the nation's cooper production.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CLP , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CLP.

ก่อนหน้านี้
-6.0%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Chilean Manufacturing Production (Apr) (y/y)

Manufacturing Production measures the change in the total inflation-adjusted value of output produced by manufacturers A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CLP, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CLP.

ก่อนหน้านี้
3.3%
การคาดการณ์
-1.1%
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Interest Rate Decision (May)

Monetary policy refers to the actions undertaken by a country's monetary authority, central bank or government to achieve certain national economic goals. It is based on the relationship between interest rates at which money can be borrowed and total supply of money. Policy rates are the most important rates within a country's monetary policy. These can be: deposit rates, lombard rates, rediscount rates, reference rates etc.Changing them influences economic growth, inflation, exchange rates and unemployment.

ก่อนหน้านี้
7.00%
การคาดการณ์
7.00%
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Industrial Production (Mar) (y/y)

Industrial Production measures the change in the total inflation-adjusted value of output produced by manufacturers, mines, and utilities.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the COP, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the COP.

ก่อนหน้านี้
10.7%
การคาดการณ์
8.5%
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Retail Sales (Mar) (y/y)

Retail sales data represents total consumer purchase from retail stores. It provides valuable information about consumer spending which makes up the consumption part of GDP. The most volatile components like autos, gas prices andfood prices are often removed from the report to show more underlying demand patterns as changes in sales in these categories are frequently a result of price changes. It is not adjusted for inflation. Spending on services is not included. Rising retail sales indicate stronger economic growth. However, if theincrease is larger than forecast, it may be inflationary.

ก่อนหน้านี้
4.9%
การคาดการณ์
6.1%
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Italian PPI (Apr) (m/m)

The Producer Price Index (PPI) measures the change in the price of goods sold by manufacturers. It is a leading indicator of consumer price inflation, which accounts for the majority of overall inflation.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
4.0%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Italian PPI (Apr) (y/y)

The Producer Price Index (PPI) measures the change in the price of goods sold by manufacturers. It is a leading indicator of consumer price inflation, which accounts for the majority of overall inflation.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
36.9%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Fiscal Balance (Apr)

SHCP = Secretaria de Hacienday Credito Publico. Public sector includes : Federal Government and organizations and companies under the direct budgetary control and indirect budgetary control.

ก่อนหน้านี้
103.93B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Building Consents (Apr) (m/m)

Building Consents (also known as Building Permits) measures the change in the number of new building consents issued by the government. Building consents are a key indicator of demand in the housing market.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the NZD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the NZD.

ก่อนหน้านี้
5.8%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Industrial Production (Apr) (y/y)

Industrial Production measures the change in the total inflation-adjusted value of output produced by manufacturers, mines, and utilities.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the KRW, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the KRW.

ก่อนหน้านี้
3.7%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Industrial Production (Apr) (m/m)

Industrial Production measures the change in the total inflation-adjusted value of output produced by manufacturers, mines, and utilities.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the KRW, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the KRW.

ก่อนหน้านี้
1.3%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Service Sector Output (Apr) (m/m)

The Service Sector Output shows the volume of production of South Korean service industries. A higher output is considered inflationary, which may indicate a possible interest rates hike.

A reading that is stronger than forecast is generally supportive (bullish) for the KRW, while a weaker than forecast reading is generally negative (bearish) for the KRW.

ก่อนหน้านี้
1.5%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Jobs/applications ratio (Apr)

The jobs/applications ratio measures the ratio between job applications and actual jobs. This is an indicator of the health of employment in the economy. A higher than expected number should be taken as positive to the JPY, while a lower than expected number as negative.

ก่อนหน้านี้
1.22
การคาดการณ์
1.22
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Unemployment Rate (Apr)

The Unemployment Rate measures the percentage of the total work force that is unemployed and actively seeking employment during the previous month. The data tends to have a muted impact relative to employment data from other countries because the Japanese economy is more reliant on the industrial sector than personal spending.

A higher than expected reading should be taken as negative/bearish for the JPY, while a lower than expected reading should be taken as positive/bullish for the JPY.

ก่อนหน้านี้
2.6%
การคาดการณ์
2.7%
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Industrial Production (Apr) (m/m)

Industrial Production measures the change in the total inflation-adjusted value of output produced by manufacturers, mines, and utilities.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the JPY, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the JPY.

ก่อนหน้านี้
0.3%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Industrial Production forecast 1m ahead (May) (m/m)

Industrial Production Index is an economic indicator that measures changes in output for the manufacturing, mining, and utilities. Although these sectors contribute only a small portion of GDP, they are highly sensitive to interest rates and consumer demand. This makes Industrial Production an important tool for forecasting future GDP and economic performance. A higher than expected number should be taken as positive to the JPY, while a lower than expected number as negative.

ก่อนหน้านี้
5.8%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Industrial Production forecast 2m ahead (Jun) (m/m)

Industrial Production Index is an economic indicator that measures changes in output for the manufacturing, mining, and utilities. Although these sectors contribute only a small portion of GDP, they are highly sensitive to interest rates and consumer demand. This makes Industrial Production an important tool for forecasting future GDP and economic performance. A higher than expected number should be taken as positive to the JPY, while a lower than expected number as negative.

ก่อนหน้านี้
-0.8%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-30
Retail Sales (Apr) (y/y)

Retail Sales measure the change in the total value of inflation-adjusted sales at the retail level. It is the foremost indicator of consumer spending, which accounts for the majority of overall economic activity.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the JPY, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the JPY.

ก่อนหน้านี้
0.7%
การคาดการณ์
0.4%
ปัจจุบัน
-
วันอังคาร, 31 พฤษภาคม
2022-05-31
ANZ Business Confidence (May)

The Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) Business Confidence measures the current business conditions in New Zealand. It helps to analyze the economic situation in the short term. A rising trend indicates an increase in business investment which may lead to higher levels of output.

It is concluded from a monthly survey of about 1,500 businesses which asks respondents to rate the year ahead economic outlook.

Above 50% indicates optimism, below indicates pessimism.

ก่อนหน้านี้
-42.0
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
NBNZ Own Activity (May)

The Business Outlook is designed to provide a snapshot of business opinions regarding the expected future state of their business and the New Zealand economy overall. It is a monthly sample survey with around 700 respondents. The statistic is a good predictor of the future business situation, even though the survey asks for conditions twelve month hence. However, for items as price of goods and service as well as capacity utilization, the statistics predicts condition three month hence. The Net index (% expecting increase (improve/rise) minus % expecting decrease (worsen/decline). U = no survey is made in January.

ก่อนหน้านี้
8.0%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Building Approvals (Apr) (m/m)

Building Approvals (also known as Building Permits) measures the change in the number of new building approvals issued by the government. Building permits are key indicator of demand in the housing market.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the AUD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the AUD.

ก่อนหน้านี้
-18.5%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Business inventories (1 quarter) (m/m)

Total business inventories are defined as the amount of goods kept by retailers, wholesalers and manufacturers in the stockrooms. Too much inventories can cause economic downturn. However, a certain level is necessary to be able to continue production and sell goods. A lower than expected number should be taken as positive to the AUD, while a higher than expected number as negative.

ก่อนหน้านี้
1.1%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Company Gross Operating Profits (1 quarter) (q/q)

Company Gross Operating Profits measures the change in the total value of profits earned by private, non-financial corporations, with more than 20 employees. It is a leading indicator of business conditions and economic health.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the AUD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the AUD.

ก่อนหน้านี้
2.0%
การคาดการณ์
3.0%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Company Profits Pre-Tax (1 quarter) (q/q)

The series have been compiled from data collected by the Australian Bureau of Statistics (ABS) in its Quarterly Business Indicators Survey. The survey collects data from private businesses only. The scope excludes public sector business units (i.e. all departments, authorities and other organisations owned and controlled by Commonwealth, State and Local Government). The statistics in this publication exclude non-employing businesses. Company profits before income tax include net operating profit or loss before income tax and extraordinary items and is net of capital profits or losses arising from the sale of businesses' own capital goods and dividends received. Profits data are not collected from employing businesses with less than 20 employees. Estimates for these businesses are derived by applying sales information to an estimated profits to sales ratio. The profits to sales ratio is based on data from the annual Economic Activity Survey for small businesses.

ก่อนหน้านี้
7.6%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Current Account (1 quarter)

The Current Account index measures the difference in value between exported and imported goods, services and interest payments during the reported month. The goods portion is the same as the monthly Trade Balance figure. Because foreigners must buy the domestic currency to pay for the nation's exports the data can have a sizable affect on the AUD.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the AUD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the AUD.

ก่อนหน้านี้
12.7B
การคาดการณ์
14.9B
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Housing Credit (Apr)

Housing credit includes housing loans outstanding to persons by banks, permanentbuilding societies, credit unions, money market corporations and finance companies. Lending and credit to the private non-finance sector (including public trading enterprises) or, where stated, the government sector, by those financial intermediaries whose liabilities are included in broad money.

ก่อนหน้านี้
0.6%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Net Exports Contribution (1 quarter)

Exports of goods and services consist of transactions in goods and services (sales, barter, gifts or grants) from residents to non-residents. Market influence of GDP Unexpectedly high quarterly GDP growth is perceived to be potentially inflationary if the economy is close to full capacity this, in turn, causes bond prices to drop and yields and interest rates to rise. Where the stock market is concerned on one side higher than expected growth leads to higher profits and that's good for the stock market. On the other, it may increase expected inflation and lead to higher interest rates that are bad for the stock market. Larger than expected GDP growth will tend to appreciate the exchange rate as it is expected to lead to higher interest rates.

ก่อนหน้านี้
-0.2%
การคาดการณ์
-1.0%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Private House Approvals (Apr)

Construction industry provides information on construction output and activity. Such information gives an insight into the supply on the housing and construction market. Rising number of new construction starts or value of construction completed reflects higher consumer and business optimism. Expanding construction indicates growth in the housing market and predicts an increase in the overall economy. However, an excessive supply of new buildings may result in a drop in housing prices. The construction industry is one of the first to go into a recession when the economy declines but also to recover as conditions improve. Statistics of building work approved are compiled from: permits issued by local government authorities; contracts let or day labour work authorised by Commonwealth, State, semi-government and local government authorities; major building activity in areas not subject to normal administrative approval e.g. building on remote mine sites.

ก่อนหน้านี้
-3.0%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Private Sector Credit (Apr) (m/m)

Private Sector Credit measures the change in the total value of new credit issued to consumers and businesses.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the AUD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the AUD.

ก่อนหน้านี้
0.4%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Chinese Composite PMI (May)

The Composite PMI Index measures the activity level of purchasing managers in the both sectors. A reading above 50 indicates expansion in the sector; a reading below 50 indicates contraction. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CNY , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CNY.

ก่อนหน้านี้
42.7
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Manufacturing PMI (May)

China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) provides an early indication each month of economic activities in the Chinese manufacturing sector.It is compiled by China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) and China Logistics Information Centre (CLIC), based on data collected by the National Bureau of Statistics (NBS). Li & Fung Research Centre is responsible for drafting and disseminating the English PMI report. Every month questionnaires are sent to over 700 manufacturing enterprises all over China. The data presented here is compiled from the enterprises responses about their purchasing activities and supply situations. The PMI should be compared to other economic data sources when used in decision-making. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CNY , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CNY.

ก่อนหน้านี้
47.4
การคาดการณ์
48.0
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Non-Manufacturing PMI (May)

China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) provides an early indication each month of economic activities in the Chinese Non-manufacturing sector.It is compiled by China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) and China Logistics Information Centre (CLIC), based on data collected by the National Bureau of Statistics (NBS). Li & Fung Research Centre is responsible for drafting and disseminating the English PMI report. Every month questionnaires are sent to over 700 Non-manufacturing enterprises all over China. The data presented here is compiled from the enterprises responses about their purchasing activities and supply situations. The PMI should be compared to other economic data sources when used in decision-making. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CNY, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CNY.

ก่อนหน้านี้
41.9
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
M2 Money Supply (Apr) (y/y)

Monetary aggregates, known also as "money supply", is the quantity of currency available within the economy to purchase goods and services. Depending on the degree of liquidity chosen to define an asset as money, various monetary aggregates are distinguished: M0, M1, M2, M3, M4, etc. Not all of them are used by every country. Note that methodology of calculating money supply varies between countries. M2 is a monetary aggregate that includes all physical currency circulating in the economy (banknotes and coins), operational deposits in central bank, money in current accounts, saving accounts, money market deposits and small certificates of deposit. Excess money supply growth potentially can cause inflation and generate fears that the government may tighten money growth by allowing the interest rates to rise which in turn, lowers future prices. M2 = Currency in circulation + demand deposits (private sector) + time and savings deposits (private sector).

ก่อนหน้านี้
13.30%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Dutch Retail Sales (Apr) (y/y)

Retail trade is a form of trade in which goods are mainly purchased and resold to the consumer or end-user, generally in small quantities and in the state in which they were purchased (or following minor transformations).A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
9.8%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Construction Orders (Apr) (y/y)

Construction Orders number checks with 50 representative construction companies in Japan as subjects, the survey uses mail questionnaires to collect the information. The survey data are used to tabulate: amount of orders received (separately for investors and construction type); completed work amount in a month; amount of unfinished construction at the end of the month; and remaining orders received in terms of the number of months. A higher than expected number should be taken as positive to the JPY, while a lower than expected number as negative.

ก่อนหน้านี้
-21.2%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Household Confidence (May)

The Japanese Household Confidence indicator is a measure of the mood of consumers.

The index is based on data collected from a survey of around 5000 households.

The consumer confidence indicator is closely linked to consumer spending and correlated with personal income, purchasing power, employment and business conditions.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the JPY, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the JPY.

ก่อนหน้านี้
33.0
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Housing Starts (Apr) (y/y)

Housing starts measures the change in the annualized number of new residential buildings that began construction during the reported month. It is a leading indicator of strength in the housing sector.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the JPY, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the JPY.

ก่อนหน้านี้
6.0%
การคาดการณ์
-0.5%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Finnish GDP (1 quarter) (y/y)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy's health.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
2.9%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Finnish GDP (1 quarter) (q/q)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy's health.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
0.6%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Estonian GDP (1 quarter) (y/y)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy's health.

ก่อนหน้านี้
8.6%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Trade Balance (Apr)

The Trade Balance measures the difference in value between imported and exported goods and services over the reported period. A positive number indicates that more goods and services were exported than imported.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CHF, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CHF.

ก่อนหน้านี้
2.988B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Unemployment Rate (Apr)

The definition for an unemployed person is: Persons (16-65 years) who were available for work (except for temporary illness) but did not work during the survey week, and who made specific efforts to find a job within the previous 4 weeks by going to an employment agency, by applying directly to an employer, by answering a job ad, or being on a union or professional register. The percentage number is calculated unemployed / (employed + unemployed).A higher than expected reading should be taken as negative/bearish for the DKK , while a lower than expected reading should be taken as positive/bullish for the DKK.

ก่อนหน้านี้
2.1%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Credit Indicator (Apr) (y/y)

C2 stands for ""Credit from domestic sources in NOK and foreign currency, ie "the indicator of gross domestic debt for the non-financial private sector and municipalities in NOK and foreign currency". In addition to C1, "Credit from domestic sources in NOK and foreign currency" (C2) consists of lending to the public in foreign currency by Norwegian financial corporations. All growth rate calculations based on holdings which include foreign currency loans are adjusted for changes in exchange rates in order to eliminate all changes not related to transactions. The growth rate calculations are also adjusted for statistical breaks which are not attributable to transactions or valuation changes. An example of this kind of break could be that a financial enterprise moves from one sector to another.

ก่อนหน้านี้
5.0%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Lithuania GDP (1 quarter) (y/y)

GDP measures summary value of goods and services generated in a relevant country or region. A region's gross domestic product, or GDP, is one of the ways for measuring the size of its economy. Production approach - The sum of the value added created through the production of goods and services within the economy. Calculation: GDP using the production approach is derived as the sum of gross value added for each industry plus taxes less subsidies on products. Value added is the newly created value in the production process. It is calculated as the value of output less the value of intermediate consumption. Market influence of GDP Unexpectedly high quarterly GDP growth is perceived to be potentially inflationary if the economy is close to full capacity; this, in turn, causes bond prices to drop and yields and interest rates to rise. Where the stock market is concerned on one side higher than expected growth leads to higher profits and that's good for the stock market.

ก่อนหน้านี้
4.40%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
M3 Money Supply (Apr) (y/y)

The terms M1, M2, M3 refer to the monetary aggregates. Monetary Aggregate or money supply is the quantity of money available within the economy to purchase goods, services, and securities. M1: Technically defined this is the sum of: the tender that is held outside banks, travelers checks, checking accounts (but not demand deposits), minus the amount of money in the Federal Reserve float. M2: The sum of: M1, savings deposits (this would include money market accounts from which no checks can be written), small denomination time deposits, retirement accounts. M3: M2 plus long-term deposits held by the domestic private sector. The monetary aggregates have been revised to include promissory notes. The monetary aggregates have always included negotiable certificates of deposit but excluded promissory notes, earlier on.

ก่อนหน้านี้
8.43%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Private Sector Credit (Apr)

Credit extended by a country's central bank to domestic borrowers, including the government and commercial banks. An increase in domestic credit tends to increase the stock of money and, ceteris paribus, leads to an outflow of international reserves thereby, in the long run, decreasing the money stock. Total of investments, bills discounted, instalment sale credit, leasing finance, mortagage advances and other loans and advances.

ก่อนหน้านี้
5.89%
การคาดการณ์
5.30%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Retail Sales (Apr) (y/y)

Retail Sales measure the change in the total value of inflation-adjusted sales at the retail level. It is the foremost indicator of consumer spending, which accounts for the majority of overall economic activity.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CHF, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CHF.

ก่อนหน้านี้
-6.6%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
French Consumer Spending (Apr) (m/m)

French Consumer Spending measures the change in the inflation-adjusted value of all goods expenditures by consumers. Consumer spending accounts for the majority of economic activity.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
-1.3%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
French GDP (1 quarter) (q/q)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy's health.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
0.7%
การคาดการณ์
0.7%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
French PPI (Apr) (m/m)

The Producer Price Index (PPI) measures the change in the price of goods sold by manufacturers. It is a leading indicator of consumer price inflation, which accounts for the majority of overall inflation.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
4.3%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
GDP (1 quarter) (q/q)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy's health.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CHF, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CHF.

ก่อนหน้านี้
0.3%
การคาดการณ์
0.4%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
GDP (1 quarter) (y/y)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy''s health. A stronger than expected number should be taken as positive for the CHF and a lower than expected number as negative to the CHF.

ก่อนหน้านี้
3.7%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Money Supply (Apr) (y/y)

Money Supply is the aggregate amount of monetary assets available in a country at a specific time. According to the Financial Times, Money Supply M0 and M1, also known as narrow money, includes coins and notes in circulation and other assets that are easily convertible into cash. Money Supply M2 includes M1 plus short-term time deposits in banks. Money Supply M3 includes M2 plus longer-term time deposits. A higher than expected number should be taken as negative to the MYR while a higher than expected number as negative.

ก่อนหน้านี้
5.5%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
GDP (1 quarter) (q/q)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy's health.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CZK, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CZK.

ก่อนหน้านี้
0.7%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
GDP (1 quarter) (y/y)

GDP measures summary value of goods and services generated in a relevant country or region. A region's gross domestic product, or GDP, is one of the ways for measuring the size of its economy. Expenditure approach - Total expenditures on all finished goods and services produced within the economy. Calculation: GDP using the expenditure approach is derived as the sum of all final expenditures, changes in inventories and exports of goods and services less imports of goods and services. Market influence of GDP Unexpectedly high quarterly GDP growth is perceived to be potentially inflationary if the economy is close to full capacity; this, in turn, causes bond prices to drop and yields and interest rates to rise. Where the stock market is concerned on one side higher than expected growth leads to higher profits and that's good for the stock market.

ก่อนหน้านี้
4.6%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
GDP (1 quarter) (y/y)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy's health.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the TRY, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the TRY.

ก่อนหน้านี้
9.1%
การคาดการณ์
9.0%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Trade Balance (Apr)

Foreign trade statistics include imports, imports with waiver and exports.Import figures include all direct imports to the country for domestic consumption also goods entering the customs area for temporary admission transit transhipment or to be stored in a bonded warehouse and then offered to the domestic market after modification of their import status Exports include goods produced domestically.Foreign trade statistics exclude export and import data obtained from duty-free zones and duty-free shops. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the TRY , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the TRY.

ก่อนหน้านี้
-8.17B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
PPI (Apr) (y/y)

Producer Price Index (PPI) measures a change in the prices of goods and services, over a span of time, either as they leave their place of production oras they enter the production process. PPI measures a change in the prices received by domestic producers for their outputs or the change in the prices paid by domestic producers for their intermediate inputs. Inflation at this producer level often gets passed through to the Consumer Price Index (CPI).

ก่อนหน้านี้
25.9%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Current Account (USD) (Apr)

Balance of payments is a set of accounts recording all economic transactions between the residents of the country and the rest of the world in a given period of time, usually one year. Payments into the country are called credits, payments out of the country are called debits. There are three main components of a balance of payments: - current account - capital account - financial account Either a surplus or a deficit can be shown in any of these components. Current account records the values of the following: - trade balance exports and imports of goods and services - income payments and expenditure interest, dividends, salaries - unilateral transfers aid, taxes, one-way gifts It shows how a country deals with the global economy on a non-investment basis. Balance of payments shows strengths ans weaknesses in a country's economy and therefore helps to achieve balanced economic growth. The release of a balance of payments can have a significant effect on the exchange rate of a national currency against other currencies. It is also important to investors of domestic companies that depend on exports. Positive current account balance is when inflows from its components into the country exceed outflows of the capital leaving the country. Current account surplus may strengthen the demand for local currency. Persistent deficit may lead to a depreciation of a currency.

ก่อนหน้านี้
1.200B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Exports (Apr) (y/y)

Exports of goods and services consist of transactions in goods and services (sales, barter, gifts or grants) from residents to non-residents. A function of international trade whereby goods produced in one country are shipped to another country for future sale or trade. The sale of such goods addsto the producing nation's gross output. If used for trade, exports are exchangedfor other products or services. Exports are one of the oldest forms of economic transfer, and occur on a large scale between nations that have fewer restrictions on trade, such as tariffs or subsidies.

ก่อนหน้านี้
18.90%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Imports (Apr) (y/y)

Imports of goods and services consist of transactions in goods and services (purchases, barter, gifts or grants) from non-residents to residents. A good or service brought into one country from another. Along with exports, imports form the backbone of international trade. The higher the value of imports entering a country, compared to the value of exports, the more negative that country's balance of trade becomes.

ก่อนหน้านี้
16.70%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Private Consumption (Apr) (m/m)

The Private Consumption Index (PCI) measures monthly private consumption expenditure. A rising value reflects increased consumer spending.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the THB, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the THB.

ก่อนหน้านี้
-0.9%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Private Investment (Apr) (m/m)

Private Investment Index is a composite index representing private investment conditions. It is constructed from 5 components including construction area permitted in municipal zone, domestic cement sales, import of capital goods at constant price, commercial car sales and domestic machinery sales.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the THB , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the THB.

ก่อนหน้านี้
-0.4%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Trade Balance (Apr)

The Trade Balance measures the difference in value between imported and exported goods and services over the reported period. A positive number indicates that more goods and services were exported than imported.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the THB, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the THB.

ก่อนหน้านี้
5.20B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
German Unemployment Change (May)

German Unemployment Change measures the change in the number of unemployed people during the previous month.

A higher than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR, while lower than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
-13K
การคาดการณ์
-15K
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
German Unemployment Rate (May)

The German unemployment rate measures the percentage of the total work force that is unemployed and actively seeking employment during the reported month.

A higher than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
5.0%
การคาดการณ์
5.0%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
German Unemployment (May)

The unemployment rate represents the number of unemployed persons expressed as a percentage of the labour force. The unemployment rate for a particular age/sex group is the number of unemployed in that group expressed as a percentage of the labour force for that group.The definition for an unemployed person is: Persons (16-65 years) who were available for work (except for temporary illness) but did not work during the survey week, and who made specific efforts to find a job within the previous 4 weeks by going to an employment agency, by applying directly to an employer, by answering a job ad, or being on a union or professional register. The percentage number is calculated unemployed / (employed + unemployed).

ก่อนหน้านี้
2.287M
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
German Unemployment n.s.a. (May)

The definition for an unemployed person is: Persons (16-65 years) who were available for work (except for temporary illness) but did not work during the survey week, and who made specific efforts to find a job within the previous 4 weeks by going to an employment agency, by applying directly to an employer, by answering a job ad, or being on a union or professional register. The percentagenumber is calculated unemployed / (employed + unemployed).

ก่อนหน้านี้
2.309M
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Italian GDP (1 quarter) (q/q)

Gross Domestic Product (GDP) is the broadest measure of economic activity and is a key indicator of economic health. The quarterly percent changes in GDP show the growth rate of the economy as a whole.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
-0.2%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Italian GDP (1 quarter) (y/y)

Gross Domestic Product (GDP) is the broadest measure of economic activity and is a key indicator of economic health. The quarterly percent changes in GDP show the growth rate of the economy as a whole.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
5.8%
การคาดการณ์
6.4%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Spanish Current account (Mar)

The Current Account index measures the difference in value between exported and imported goods, services and interest payments during the reported month. The goods portion is the same as the monthly Trade Balance figureA higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
0.25B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Central Bank Currency Purchase (Jun)
ก่อนหน้านี้
2,000.0M
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
BoE Consumer Credit (Apr)

Consumer credit is defined as borrowing by the UK personal sector to finance current expenditure on goods and services. For consumer credit, the UK personal sector comprises individuals only, i.e. housing associations, incorporated businesses and other non-profit making bodies serving persons are excluded. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the GBP, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the GBP.

ก่อนหน้านี้
1.303B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
M4 Money Supply (Apr) (m/m)

M4 Money Supply measures the change in the total quantity of domestic currency in circulation and deposited in banks. An increasing supply of money leads to additional spending, which in turn leads to inflation.

ก่อนหน้านี้
0.1%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Mortgage Approvals (Apr)

Mortgage Approvals measures the number of new mortgages approved for home purchases during the previous month by the Bank of England. The data tends to have a limited impact because about 60% of all mortgages are covered by the BBA Mortgage Approvals data released a few days earlier.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the GBP, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the GBP.

ก่อนหน้านี้
70.69K
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Mortgage Lending (Apr)

Net lending secured on dwellings include sterling bridging loans made by banks and other specialist lendersA higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the GBP , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the GBP.

ก่อนหน้านี้
6.97B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
M3 Money Supply (Apr)
ก่อนหน้านี้
1.0%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Greek Retail Sales (Mar) (y/y)

Retail sales data represents total consumer purchase from retail stores. It provides valuable information about consumer spending which makes up the consumption part of GDP.Rising retail sales indicate stronger economic growth.However, if the increase is larger than forecast, it may be inflationary. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
10.8%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Italian CPI (May) (m/m)

The Italian Consumer Price Index (CPI) measures the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
-0.1%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Italian CPI (May) (y/y)

The Italian Consumer Price Index (CPI) measures the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
6.0%
การคาดการณ์
6.3%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Italian HICP (May) (m/m)

Harmonised Index of Consumer Prices, is the same as CPI, but with a joint basket of products for all Eurozone member countries. The impact on the currency may go both ways, a rise in CPI may lead to a rise in interest rates and a rise in local currency, on the other hand, during recession, a rise in CPI may lead to a deepened recession and therefore a fall in local currency.

ก่อนหน้านี้
0.4%
การคาดการณ์
1.0%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Italian HICP (May) (y/y)

Harmonised Index of Consumer Prices, is the same as CPI, but with a joint basket of products for all Eurozone member countries. The impact on the currency may go both ways, a rise in CPI may lead to a rise in interest rates and a rise in local currency, on the other hand, during recession, a rise in CPI may lead to a deepened recession and therefore a fall in local currency.

ก่อนหน้านี้
6.3%
การคาดการณ์
6.5%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Belgian GDP (1 quarter) (q/q)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy's health.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
0.3%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
CPI (May) (y/y)

The Consumer Price Index (CPI) measures the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
7.4%
การคาดการณ์
7.6%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
CPI, n.s.a (May)
ก่อนหน้านี้
115.11
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
HICP ex Energy & Food (May) (y/y)

The harmonised indices of consumer prices (HICPs) are calculated according to harmonised definitions and therefore provide the best statistical basis for international comparisons of consumer price inflation from the European Union perspective.The HICP for the euro area is the key indicator of price stability recognised by the European Central Bank and the European System of Central Banks.

ก่อนหน้านี้
3.9%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
GDP (1 quarter) (y/y)

GDP measures summary value of goods and services generated in a relevant country or region. A region's gross domestic product, or GDP, is one of the ways for measuring the size of its economy. Expenditure approach - Total expenditures on all finished goods and services produced within the economy. Calculation: GDP using the expenditure approach is derived as the sum of all final expenditures, changes in inventories and exports of goods and services less imports of goods and services. Market influence of GDP Unexpectedly high quarterly GDP growth is perceived to be potentially inflationary if the economy is close to full capacity; this, in turn, causes bond prices to drop and yields and interest rates to rise. Where the stock market is concerned on one side higher than expected growth leads to higher profits and that's good for the stock market. On the other, it may increase expected inflation and lead to higher interest rates that are bad for the stock market. Larger than expected GDP growth will tend to appreciate the exchange rate as it is expected to lead to higher interest rates.

ก่อนหน้านี้
4.4%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
GDP (1 quarter) (q/q)

GDP measures summary value of goods and services generated in a relevant country or region. A region's gross domestic product, or GDP, is one of the ways for measuring the size of its economy. Expenditure approach - Total expenditures on all finished goods and services produced within the economy. Calculation: GDP using the expenditure approach is derived as the sum of all final expenditures, changes in inventories and exports of goods and services less imports of goods and services. Market influence of GDP Unexpectedly high quarterly GDP growth is perceived to be potentially inflationary if the economy is close to full capacity; this, in turn, causes bond prices to drop and yields and interest rates to rise. Where the stock market is concerned on one side higher than expected growth leads to higher profits and that's good for the stock market. On the other, it may increase expected inflation and lead to higher interest rates that are bad for the stock market. Larger than expected GDP growth will tend to appreciate the exchange rate as it is expected to lead to higher interest rates.

ก่อนหน้านี้
2.2%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Unemployment Rate (1 quarter)

Unemployed are those people within the economically active population who; (a)did not work during the seven days prior to the interview, (b) want to work and are available to start work within a week of the interview, and (c) have taken active steps to look for work or to start some form of self-employment in the four weeks prior to the interview. Formal sector employment figures may be obtained from various other Stats SA data sets, including the Survey of Employment and earnings (SEE), which collects information on formal employment in South Africa (excluding certain industries, divisions and activities). There is a major difference between SEE and LFS. SEE obtains data from businesses, while in the LFS households, rather than businesses, are sampled. The SEE thus exclude persons working in the informal sector. A higher than expected reading should be taken as negative/bearish for the ZAR , while a lower than expected reading should be taken as positive/bullish for the ZAR.

ก่อนหน้านี้
35.30%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Unemployment (1 quarter)

Unemployment is the total number of all persons above a specified age, who in a short reference period were: not employed, available for work (either for paid work or for self employment) and were seeking work (were actively searching for employment or taking active steps towards self-employment).A person is unemployed if he or she desires employment but cannot find a job. The Quarterly Labour Force Survey (QLFS) is a household-based sample survey conducted by Statistics South Africa (Stats SA). It collects data on the labour market activities of individuals aged 15 years or older who live in South Africa.

ก่อนหน้านี้
7.900M
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Federal Fiscal Deficit (Mar)

The accounts compiled by the Pay and Accounts Offices are consolidated on a monthly basis in the Principal Accounts Offices at the Ministry's headquarters. The consolidated accounts of the Ministry are rendered to the Controller Generalof Accounts. The accounts received from various Ministries are consolidated in the office of the Controller General of Accounts to generate the accounts of theGovernment of India as a whole.

ก่อนหน้านี้
13,165.95B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Industrial Output (Mar) (m/m)

Israeli Industrial Production measures the change in the seasonally adjusted Industrial Production Index. Industrial Production Index is an economic indicator that measures changes in output for the manufacturing, mining, and utilities. Although these sectors contribute only a small portion of GDP, they are highly sensitive to interest rates and consumer demand. This makes Industrial Production an important tool for forecasting future GDP and economic performance. A higher than expected number should be taken as positive to the ILS, while a lower than expected number as negative

ก่อนหน้านี้
1.1%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Portuguese GDP (1 quarter) (q/q)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy''s health. The impact of Portuguese GDP on the EUR is very small.

ก่อนหน้านี้
2.6%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Portuguese GDP (1 quarter) (y/y)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy's health.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
11.9%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Latvian GDP (1 quarter) (y/y)

GDP measures summary value of goods and services generated in a relevant country or region. A region's gross domestic product, or GDP, is one of the ways for measuring the size of its economy. Expenditure approach - Total expenditures on all finished goods and services produced within the economy. Calculation: GDP using the expenditure approach is derived as the sum of all final expenditures, changes in inventories and exports of goods and services less imports of goods and services. Market influence of GDP Unexpectedly high quarterly GDP growth is perceived to be potentially inflationary if the economy is close to full capacity; this, in turn, causes bond prices to drop and yields and interest rates to rise. Where the stock market is concerned on one side higher than expected growth leads to higher profits and that's good for he stock market.

ก่อนหน้านี้
5.6%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Unemployment Rate (Apr)

The rate is defined as the number of persons unemployed (according to ILO definitions) in the reference week of the survey as a percent of the economically active population (PEA). The PEA itself is defined as the number ofpeople aged 12 or more employed in the reference week or unemployed and available for work and having actively sought work in the two months preceding the reference week. The PEA includes the self-employed and professionals membersof the armed forces but excludes conscripts.

ก่อนหน้านี้
3.50%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Unemployment Rate n.s.a. (Apr)

The Unemployment Rate measures the percentage of the total work force that is unemployed and actively seeking employment.

A higher than expected reading should be taken as negative/bearish for the MXN, while a lower than expected reading should be taken as positive/bullish for the MXN.

ก่อนหน้านี้
3.00%
การคาดการณ์
3.50%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
GDP Quarterly (4 quarter) (y/y)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy's health.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the INR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the INR.

ก่อนหน้านี้
5.4%
การคาดการณ์
6.0%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Infrastructure Output (Apr) (y/y)

The infrastructure sector accounts for 26.68 percent of India's industrial output.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the INR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the INR.

ก่อนหน้านี้
4.3%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Interest Rate Decision (May)

The Hungarian National Bank Monetary Policy Committee's decision on where to set the benchmark interest rate. Traders watch interest rate changes closely as short term interest rates are the primary factor in currency valuation.

A higher than expected rate is positive/bullish for the HUF, while a lower than expected rate is negative/bearish for the HUF.

ก่อนหน้านี้
5.40%
การคาดการณ์
5.40%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Trade Balance (Apr)

Exports free on board (f.o.b.) and Imports cost insurance freight (c.i.f.) are,in general, customs statistics reported under the general trade statistics according to the recommendations of the UN International Trade Statistics. For some countries Imports are reported as f.o.b. instead of c.i.f. which is generally accepted. When reporting Imports as f.o.b. you will have the effect of reducing the value of Imports by the amount of the cost of insurance and freight. Monthly import and export figures are unaudited figures obtained from declarations made by importers and exporters of goods. The Customs and Excise Act allows for revisions by importers and exporters for a period up to two years retrospectively. It is not possible to see exactly for what month a particular revision has been made. Revisions are only made to the cumulative figures.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the ZAR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the ZAR.

ก่อนหน้านี้
45.86B
การคาดการณ์
19.90B
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
GDP (Mar) (m/m)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy's health. Canada releases fresh GDP data on a monthly basis.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CAD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CAD.

ก่อนหน้านี้
1.1%
การคาดการณ์
0.8%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Net Debt-to-GDP ratio (Mar)

Debt-to-GDP ratio is one of the indicators of the health of an economy. It is the amount of national debt of a country as a percentage of its Gross Domestic Product (GDP). A low debt-to-GDP ratio indicates an economy that produces a large number of goods and services and probably profits that are high enough to pay back debts. A higher than expected reading should be taken as negative/bearish for the BRL , while a lower than expected reading should be taken as positive/bullish for the BRL.

ก่อนหน้านี้
58.2%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Budget Balance (Mar)

Brazil's consolidated public sector comprises the Central Government, regional governments and public enterprises. The nominal (fiscal) budget balance includesdebt servicing costs. For calculation of the nominal result, nominal interest ofthe federal government is included on an accrual basis. Fiscal statistics presented according to the "above the line" criterion applied by the National Treasury Secretariat to consolidate, compile and produce the data.

ก่อนหน้านี้
-22.545B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Budget Surplus (Mar)

Brazil's consolidated public sector comprises the Central Government, regional governments and public enterprises. The primary budget balance excludes debt servicing costs (payments of interest and amortizations of the public debt, as well as state and municipal loans). Moreover, the following items are excluded from the calculation of the primary result: interest, earnings on deposits, privatization revenues, cash and credit operations. Fiscal statistics presented according to the "above the line" criterion applied by the National Treasury Secretariat to consolidate, compile and produce the data.

ก่อนหน้านี้
3.471B
การคาดการณ์
-8.600B
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Gross Debt-to-GDP ratio (Mar) (m/m)

Gross Debt-to-GDP ratio is one of the indicators of the health of an economy. It is the amount of national debt of a country as a percentage of its Gross Domestic Product (GDP). A low Gross Debt-to-GDP ratio indicates an economy that produces a large number of goods and services and probably profits that are high enough to pay back debts. A higher than expected reading should be taken as negative/bearish for the BRL, while a lower than expected reading should be taken as positive/bullish for the BRL.

ก่อนหน้านี้
78.5%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
House Price Index (Mar) (y/y)

The HPI is published by OFHEO using data provided by Fannie Mae and Freddie Mac. House price index is a statistic designed to reflect the average change of house prices across the country or a certain area. A higher than expected number should be taken as positive to the USD, while a lower than expected number as negative

ก่อนหน้านี้
19.4%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
House Price Index (Mar) (m/m)

The House Price Index (HPI) is a broad measure of the movement of single-family house prices, with mortgages backed by Fannie Mae or Freddie Mac. This report helps to analyze the strength of the US housing market, which helps to analysis the economy as a whole.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
2.1%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
House Price Index (Mar)

OFHEO's House Price Index (HPI) is a measure designed to capture changes in the value of single-family homes in the U.S. as a whole, in various regions of the country. The HPI is published by OFHEO using data provided by Fannie Mae and Freddie Mac. House price index is a statistic designed to reflect the average change of house prices across the country or a certain area. It ensures that the relative importance of different property types in different regions remains fixed throughout the life of the index. Different adjustment must be used as no two houses are identical. Therefore characteristics such as physical attributes of a house or its location should be included in the calculation if the index. Rising house prices are likely to increase consumer confidence and consumer spending which lead to rising aggregate demand. This can have two effects. On one hand it causes higher economic growth. However, on the other hand, it might contribute to inflation. Increased consumer spending is usually aimed at imported goods thus higher house prices cause current account deficit.

ก่อนหน้านี้
381.4
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (Mar) (m/m)

House price index is a statistic designed to reflect the average change of house prices across the country or a certain area.It ensures that the relative importance of different property types in different regions remains fixed throughout the life of the index.Different adjustment must be used as no two houses are identical. Therefore characteristics such as physical attributes of a house or its location should be included in the calculation if the index. Rising house prices are likely to increase consumer confidence and consumer spending which lead to rising aggregate demand. This can have two effects. On one hand it causes higher economic growth. However, on the other hand, it might contribute to inflation. Increased consumer spending is usually aimed at imported goods thus higher house prices cause current account deficit.

ก่อนหน้านี้
2.4%
การคาดการณ์
1.5%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Mar) (y/y)

The S&P/Case-Shiller House Price Index measures the change in the selling price of single-family homes in 20 metropolitan areas.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD,while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
20.2%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Mar) (m/m)

The Case-Shiller index prices are measured monthly and tracks repeat sales of houses using a modified version of the weighted-repeat sales methodology proposed by Karl Case and Robert Shiller and Allan Weiss. This means that, to a large extent, it is able to adjust for the quality of the homes sold, unlike simple averages. As a monthly tracking index, Case-Shiller Index has long lag time. Typically, it takes about 2 months for S&P to publish the results, as opposed to 1 month for most other monthly indices and indicators. A higher than expected number should be taken as positive to the USD, while a lower than expected number as negative.

ก่อนหน้านี้
2.4%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Chicago PMI (May)

The Chicago Purchasing Managers' Index (PMI) determines the economic health of the manufacturing sector in Chicago region. A reading above 50 indicates expansion of the manufacturing sector; a reading below indicates contraction. The Chicago PMI can be of some help in forecasting the ISM manufacturing PMI.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
56.4
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
CB Consumer Confidence (May)

Conference Board (CB) Consumer Confidence measures the level of consumer confidence in economic activity. It is a leading indicator as it can predict consumer spending, which plays a major role in overall economic activity. Higher readings point to higher consumer optimism.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
107.3
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Dallas Fed Mfg Business Index (May)

The Dallas Fed conducts the Texas Manufacturing Outlook Survey monthly to obtain a timely assessment of the state factory activity. Firms are asked whether output, employment, orders, prices and other indicators increased, decreased or remained unchanged over the previous month. Survey responses are used to calculate an index for each indicator. Each index is calculated by subtracting the percentage of respondents reporting a decrease from the percentage reporting an increase. When the share of firms reporting an increase exceeds the share of firms reporting a decrease, the index will be greater than zero, suggesting the indicator has increased over the prior month. If the share of firms reporting a decrease exceeds the share reporting an increase, the index will be below zero,suggesting the indicator has decreased over the prior month. An index will be zero when the number of firms reporting an increase is equal to the number of firms reporting a decrease.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
1.1
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
M2 Money Supply (y/y)

Monetary aggregates, known also as "money supply", is the quantity of currency available within the economy to purchase goods and services. Depending on the degree of liquidity chosen to define an asset as money, various monetary aggregates are distinguished: M0, M1, M2, M3, M4, etc. Not all of them are used by every country. Note that methodology of calculating money supply varies between countries. M2 is a monetary aggregate that includes all physical currency circulating in the economy (banknotes and coins), operational deposits in central bank, money in current accounts, saving accounts, money market deposits and small certificates of deposit. Excess money supply growth potentially can cause inflation and generate fears that the government may tighten money growth by allowing the interest rates to rise which in turn, lowers future prices.Money supply M2 represents total liquidity. It contains currency in circulation + time deposits + foreign currency denominated current deposits.

ก่อนหน้านี้
22.40%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Exports (Apr) (y/y)

Exports of goods and services consist of transactions in goods and services (sales, barter, gifts or grants) from residents to non-residents.Exports free on board (f.o.b.) and imports cost insurance freight (c.i.f.) are, in general, customs statistics reported under the general trade statistics according to the recommendations of the UN International Trade Statistics. For some countries imports are reported as f.o.b. instead of c.i.f. which is generally accepted. When reporting imports as f.o.b. you will have the effect of reducing the value of imports by the amount of the cost of insurance and freight.

ก่อนหน้านี้
46.90%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Unemployment Rate (Apr)

The unemployment rate represents the number of unemployed persons expressed as apercentage of the labour force. The unemployment rate for a particular age/sex group is the number of unemployed in that group expressed as a percentage of thelabour force for that group.

ก่อนหน้านี้
12.1%
การคาดการณ์
12.1%
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Urban Unemployment Rate (Apr)

The unemployment rate represents the number of unemployed persons expressed as apercentage of the labour force. The unemployment rate for a particular age/sex group is the number of unemployed in that group expressed as a percentage of thelabour force for that group.

ก่อนหน้านี้
12.6%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
M3 Money Supply (Apr) (y/y)
ก่อนหน้านี้
8.40%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Private Sector Loans (Apr) (y/y)
ก่อนหน้านี้
14.00%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Current Account (USD) (Apr)

Balance of payments (BOP) is a set of accounts recording all economic transactions between the residents of the country and the rest of the world in a given period of time, usually one year. Payments into the country are called credits, payments out of the country are called debits.

There are three main components of a BOP:
- current account;
- capital account;
- financial account.

Current account records the values of the following:
- trade balance;
- exports and imports of goods and services;
- income payments and expenditure;
- interest, dividends, salaries;
- unilateral transfers;
- aid, taxes, one-way gifts It shows how a country deals with the global economy on a non-investment basis. 

BOP shows strengths & weaknesses in a country's economy & therefore helps to achieve balanced economic growth. Positive current account balance is when inflows from its components into the country exceed outflows of the capital leaving the country. Current account surplus may strengthen the demand for local currency. Persistent deficit may lead to a depreciation of a currency.

ก่อนหน้านี้
2.508B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
AIG Manufacturing Index (May)

The Australian Industry Group (AIG) Manufacturing index rates the relative level of business conditions in the sector. The data is based on a survey of about 200 manufacturers. A reading above 50 indicates expansion in the sector; below 50 indicates contraction. Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the AUD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the AUD.

ก่อนหน้านี้
58.5
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-05-31
Capital Spending (1 quarter) (y/y)

Capital Spending measures the change in the overall value of capital investment made by companies. It is a leading indicator of business conditions and economic health. The number measures the change from the reported quarter to the same quarter a year earlier. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the JPY, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the JPY.

ก่อนหน้านี้
4.3%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
วันพุธ, 1 มิถุนายน
2022-06-01
Exports (May) (y/y)

Exports of goods and services consist of transactions in goods and services (sales, barter, gifts or grants) from residents to non-residents. Exports free on board (f.o.b.) and imports cost insurance freight (c.i.f.) are, in general, customs statistics reported under the general trade statistics according to the recommendations of the UN International Trade Statistics.

A higher than expected number should be taken as positive to the KRW, while a lower than expected number as negative.

ก่อนหน้านี้
12.9%
การคาดการณ์
14.5%
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Imports (May) (y/y)

Exports free on board (f.o.b.) and Imports cost insurance freight (c.i.f.) are, in general, customs statistics reported under the general trade statistics according to the recommendations of the UN International Trade Statistics. For some countries Imports are reported as f.o.b. instead of c.i.f. which is generally accepted. When reporting Imports as f.o.b. you will have the effect of reducing the value of Imports by the amount of the cost of insurance and freight.

A higher than expected number should be taken as positive to the KRW, while a lower than expected number as negative.

ก่อนหน้านี้
18.6%
การคาดการณ์
22.3%
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Trade Balance (May)

The Trade Balance measures the difference in value between imported and exported goods and services over the reported period. A positive number indicates that more goods and services were exported than imported.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the KRW, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the KRW.

ก่อนหน้านี้
-2.51B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Irish Manufacturing PMI (May)

The PMI Report on Manufacturing is a monthly publication, researched & published by Markit.The survey covers industrial sectors based on Standard Industrial Classification (SIC) groups; Chemicals, Electrical, Food/Drink, Mechanical Engineering, Metals, Textiles, Timber/Paper, Transport, Other.The results are presented by question asked, showing the % of respondents reporting an improvement, deterioration or no-change since the previous month. From these %, an index is derived such that a level of 50.0 signals no-change since the previous month. Above 50.0 signals an increase (or improvement), below 50.0 a decrease (or deterioration). The greater the divergence from 50.0, the greater the rate of change signaled.

ก่อนหน้านี้
59.1
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Nikkei Manufacturing PMI (May)

The PMI index measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. A reading above 50 indicates expansion in the sector; below indicates contraction. Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the KRW , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the KRW.

ก่อนหน้านี้
52.1
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Manufacturing PMI (May)

The Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. A reading above 50 indicates expansion in the sector; below 50 indicates contraction. Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the JPY, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the JPY.

ก่อนหน้านี้
53.4
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Philippines Nikkei Manufacturing PMI (May)

The PMI index measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. A reading above 50 indicates expansion in the sector; below indicates contraction. Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the PHP, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the PHP.

ก่อนหน้านี้
54.3
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Manufacturing PMI (May)

The Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. A reading above 50 indicates expansion in the sector; below 50 indicates contraction. Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the TWD while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the TWD.

ก่อนหน้านี้
51.70
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
GDP (1 quarter) (q/q)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy's health.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the AUD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the AUD.

ก่อนหน้านี้
3.4%
การคาดการณ์
3.0%
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
GDP (1 quarter) (y/y)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy''s health. A stronger than expected number should be taken as positive for the AUD and a lower than expected number as negative to the AUD.

ก่อนหน้านี้
4.2%
การคาดการณ์
3.7%
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
GDP Capital Expenditure (1 quarter)

GDP measures summary value of goods and services generated in a relevant country or region. A region's gross domestic product, or GDP, is one of the ways for measuring the size of its economy. Production approach - The sum of the value added created through the production of goods and services within the economy. Calculation: GDP using the production approach is derived as the sum of gross value added for each industry plus taxes less subsidies on products. Market influence of GDP Unexpectedly high quarterly GDP growth is perceived to be potentially inflationary if the economy is close to full capacity; this, in turn, causes bond prices to drop and yields and interest rates to rise. Where the stock market is concerned on one side higher than expected growth leads to higher profits and that's good for the stock market.

ก่อนหน้านี้
-1.5%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
GDP Chain Price Index (1 quarter)

GDP measures summary value of goods and services generated in a relevant country or region. A region's gross domestic product, or GDP, is one of the ways for measuring the size of its economy. Production approach - The sum of the value added created through the production of goods and services within the economy. Calculation: GDP using the production approach is derived as the sum of gross value added for each industry plus taxes less subsidies on products. Market influence of GDP Unexpectedly high quarterly GDP growth is perceived to be potentially inflationary if the economy is close to full capacity; this, in turn, causes bond prices to drop and yields and interest rates to rise. Where the stock market is concerned on one side higher than expected growth leads to higher profits and that's good for the stock market.

ก่อนหน้านี้
-0.6%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
GDP Final Consumption (1 quarter)

GDP measures summary value of goods and services generated in a relevant country or region. A region's gross domestic product, or GDP, is one of the ways for measuring the size of its economy. Production approach - The sum of the value added created through the production of goods and services within the economy. Calculation: GDP using the production approach is derived as the sum of gross value added for each industry plus taxes less subsidies on products. Market influence of GDP Unexpectedly high quarterly GDP growth is perceived to be potentially inflationary if the economy is close to full capacity; this, in turn, causes bond prices to drop and yields and interest rates to rise. Where the stock market is concerned on one side higher than expected growth leads to higher profits and that's good for the stock market.

ก่อนหน้านี้
4.4%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Caixin Manufacturing PMI (May)

The Chinese HSBC Manufacturing PMI is a composite indicator designed to provide an overall view of activity in the manufacturing sector and acts as an leading indicator for the whole economy. When the PMI is below 50.0 this indicates that the manufacturing economy is declining and a value above 50.0 indicates an expansion of the manufacturing economy.

Flash figures are released approximately 6 business days prior to the end of the month. Final figures overwrite the flash figures upon release and are in turn overwritten as the next Flash is available.

The Chinese HSBC Manufacturing PMI is concluded from a monthly survey of about 430 purchasing managers which asks respondents to rate the relative level of business conditions including employment, production, new orders, prices, supplier deliveries, and inventories.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CNY , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CNY.

ก่อนหน้านี้
46.0
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Core Inflation (May) (y/y)

The Core Consumer Price Index (CPI) measures the changes in the price of goods and services, excluding food and energy. The CPI measures price change from the perspective of the consumer. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the IDR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the IDR.

ก่อนหน้านี้
2.60%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Inflation (May) (m/m)

The Consumer Price Index (CPI) measures the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the IDR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the IDR.

ก่อนหน้านี้
0.95%
การคาดการณ์
0.83%
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Inflation (May) (y/y)

The Consumer Price Index (CPI) measures the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the IDR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the IDR.

ก่อนหน้านี้
3.47%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Nikkei Markit Manufacturing PMI (May)

The Purchasing Managers Index (PMI) is a composite indicator designed to provide an overall view of activity in the manufacturing sector and acts as an leading indicator for the whole economy. The PMI is a composite index based on the diffusion indexes for the following five indicators and their weight: New orders - 0.3, Output - 0.25 , Employment - 0.2, Suppliers delivery times - 0.15 and Stock of items purchased - 0.1 with the Delivery times index inverted so that it moves in a comparable direction. When PMI is below 50.0 this indicates that the manufacturing economy is declining and a value above 50.0 indicates an expansion of the manufacturing economy. The individual survey indexes have been seasonally adjusted using the US Bureau of Census X-11 programme. The seasonally adjusted series are then used to calculate the seasonally adjusted PMI. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the INR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the INR.

ก่อนหน้านี้
54.7
การคาดการณ์
53.8
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
German Retail Sales (Apr) (m/m)

German Retail Sales measures the change in the total value of inflation-adjusted sales at the retail level, excluding automobiles and gas stations. It is the primary indicator of consumer spending, which accounts for the majority of economic activity.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
-0.1%
การคาดการณ์
0.3%
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
German Retail Sales (Apr) (y/y)

German Retail Sales measures the change in the total value of inflation-adjusted sales at the retail level, excluding automobiles and gas stations. It is the primary indicator of consumer spending, which accounts for the majority of economic activity.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
-2.7%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Markit Manufacturing PMI (May)

The Russian HSBC Manufacturing PMI is a composite indicator designed to provide an overall view of activity in the manufacturing sector and acts as an leading indicator for the whole economy. When the PMI is below 50.0 this indicates that the manufacturing economy is declining and a value above 50.0 indicates an expansion of the manufacturing economy.

Flash figures are released approximately 6 business days prior to the end of the month. Final figures overwrite the flash figures upon release and are in turn overwritten as the next Flash is available.

The HSBC Manufacturing PMI is concluded from a monthly survey of hundreds of purchasing managers, which asks respondents to rate the relative level of business conditions including employment, production, new orders, prices, supplier deliveries, and inventories.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the RUB , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the RUB.

ก่อนหน้านี้
48.2
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Current Account (1 quarter)

Balance of payments is a set of accounts recording all economic transactions between the residents of the country and the rest of the world in a given period of time, usually one year. Payments into the country are called credits, payments out of the country are called debits. There are three main components of a balance of payments: - current account - capital account - financial account Either a surplus or a deficit can be shown in any of these components. Current account records the values of the following: - trade balance exports and imports of goods and services - income payments and expenditure interest, dividends, salaries - unilateral transfers aid, taxes, one-way gifts It shows how a country deals with the global economy on a non-investment basis. Balance of payments shows strengths and weaknesses in a country's economy and therefore helps to achieve balanced economic growth. The release of a balance of payments can have a significant effect on the exchange rate of a national currency against other currencies. It is also important to investors of domestic companies that depend on exports. Positive current account balance is when inflows from its components into the country exceed outflows of the capital leaving the country. Current account surplus may strengthen the demand for local currency. Persistent deficit may lead to a depreciation of a currency.

ก่อนหน้านี้
269.5B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Manufacturing PMI (May)

The Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. A reading above 50 indicates expansion in the sector; below 50 indicates contraction. Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the SEK , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the SEK.

ก่อนหน้านี้
55.0
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
French Government Budget Balance (Apr)

The French Government Budget Balance measures the difference in value between the government's income and expenditure for the year-to-date. A negative number indicates a budget deficit, while a positive number indicates a surplus.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
-38.3B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Manufacturing PMI (May)

Purchasing managers are asked a series of questions that measure whether business conditions have improved, deteriorated or remained unchanged from the previous month.results are calculated as diffusion indices. These are calculated as the percentage of respondents indicating an improvement, plus an addition of half the percentage of respondents indicating no change. Diffusion indices differ from percentage balances in that they do not effectively exclude the findings of those who reported no change. An index reading of 100 indicates that all informants expect an increase and a score of zero indicates that all informants expect a decrease. A score of 50 shows that informants are either equally divided between those expecting an increase and those expecting a decrease or that all respondents report no change in activity in comparison with theprevious month.

ก่อนหน้านี้
52.40
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Austrian Unemployment Change (May)

Unemployment is the total number of all persons above a specified age, who in a short reference period were: not employed, available for work (either for paid work or for self employment) and were seeking work (were actively searching for employment or taking active steps towards self-employment).The definition for anunemployed person is: Persons (16-65 years) who were available for work (except for temporary illness) but did not work during the survey week, and who made specific efforts to find a job within the previous 4 weeks by going to an employment agency, by applying directly to an employer, by answering a job ad, or being on a union or professional register.

ก่อนหน้านี้
254.8K
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Austrian Unemployment Rate (May)

The Unemployment Rate measures the percentage of the total work force that is unemployed and actively seeking employment during the previous quarter.A higher than expected reading should be taken as negitive/bearish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
6.1%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Manufacturing PMI (May)
ก่อนหน้านี้
49.20
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
GDP (1 quarter) (y/y)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy's health.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the HUF, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the HUF.

ก่อนหน้านี้
8.2%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Manufacturing PMI (May)

The PMI is a composite index based on the diffusion indexes for the following five indicators, with varying judgmental weights applied: new orders - 30 percent; production - 25 percent, employment - 20 percent, supplier deliveries - 15 percent and inventories - 10 percent.Diffusion indexes are convenient summary measures showing the prevailing direction of change and the scope of change. They fluctuate from 0-100%. For any of the business survey indicators, an index reading of 50% indicates no change in the aggregate series being measured, because an equal number of committee members reported increases and decreases. An index reading above 50% indicates that the economy, or that indicator of the economy, is generally expanding and below 50%, generally declining.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the HUF , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the HUF.

ก่อนหน้านี้
58.9
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Spanish Manufacturing PMI (May)

The Spanish Manufacturing PMI is a composite indicator designed to provide an overall view of activity in the manufacturing sector and acts as an leading indicator for the whole economy.When PMI is below 50.0 this indicates that the manufacturing economy is declining and a value above 50.0 indicates an expansion of the manufacturing economy. The individual survey indexes have been seasonally adjusted using the US Bureau of Census X-11 program. The seasonally adjusted series are then used to calculate the seasonally adjusted PMI.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
53.3
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
procure.ch PMI (May)

procure.ch Purchasing Manager's Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. A reading above 50 indicates expansion in the sector; a reading below 50 indicates contraction. Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CHF, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CHF.

ก่อนหน้านี้
62.5
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Markit PMI (May)

The Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. A reading above 50 indicates expansion in the sector; a reading below 50 indicates contraction.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
54.4
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Italian Manufacturing PMI (May)

The Italian Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. A reading above 50 indicates expansion in the sector; below indicates contraction. Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
54.5
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
French Manufacturing PMI (May)

The French Manufacturing Purchasing Manager's Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. A reading above 50 indicates expansion in the sector; a reading below 50 indicates contraction. Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
-
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
German Manufacturing PMI (May)

The German Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. A reading above 50 indicates expansion in the sector; below indicates contraction. Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
54.1
การคาดการณ์
54.1
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Italian Monthly Unemployment Rate (Apr)

The Italian unemployment rate measures the percentage of the total work force that is unemployed and actively seeking employment during the previous month.This data tends to have a muted impact since there are several earlier indicators related to the euro zone labor market.

ก่อนหน้านี้
8.3%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Greek Manufacturing PMI (May)

The Purchasing Managers Index is a monthly survey of business conditions, using identical survey methodology in each country participating in the surveys.Markit produces the Greek Purchasing Managers Index in association with the Hellenic Purchasing Institute (HPI). Each month questionnaires are sent to a panel of 300 companies, selected to accurately reflect the structure of the manufacturing sector. Data are collected relating to: output, new orders, export orders, quantity of goods purchased, input prices, supplier delivery performance, stocks of goods purchased, stocks of finished goods and employment. Several of the above series are combined together to form a single composite indicator of the manufacturing sector - the Purchasing Managers Index.

ก่อนหน้านี้
54.8
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Manufacturing PMI (May)

The PMI measures changes in activity in Norwegian industry based on monthly surveys carried out among 300 purchasing managers in the manufacturing industry. It is the weighted average of five different subindices regarding the conditions in purchase; production, order books, stock of purchases, delivery time and workforce. A reading in excess of 50 indicates positive sentiment among a majority of respondent companies, while a figure below 50 points to negative expectations.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the NOK , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the NOK.

ก่อนหน้านี้
60.6
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Manufacturing PMI (May)

The Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. A reading above 50 indicates expansion in the sector; below 50 indicates contraction. Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
55.3
การคาดการณ์
55.3
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Manufacturing PMI (May)

The Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. A reading above 50 indicates expansion in the sector; below 50 indicates contraction. Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the GBP, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the GBP.

ก่อนหน้านี้
55.3
การคาดการณ์
55.3
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Retail Sales (Apr) (y/y)

Retail Sales measure the change in the total value of inflation-adjusted sales at the retail level. It is the foremost indicator of consumer spending, which accounts for the majority of overall economic activity. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the HKD , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the HKD.

ก่อนหน้านี้
-13.8%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Unemployment Rate (Apr)

The Unemployment Rate measures the percentage of the total work force that is unemployed and actively seeking employment during the previous month. The data tends to have a muted impact as there are several earlier indicators related to labor conditions in the euro zone.

A higher than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
6.8%
การคาดการณ์
6.7%
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Budget Balance (May)

The budget of a government is a summary or plan of the intended revenues and expenditures of that government. Surplus in general refers to an excess of income over expenditure. Deficit refers to the negative of the budget surplus, thus the excess of expenditure over income.Do not include net lending (revenues including repayments and expenditure lends).

ก่อนหน้านี้
-100.100B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Total Vehicle Sales (May)

Retail sales data represents total consumer purchase from retail stores. It provides valuable information about consumer spending which makes up the consumption part of GDP. The most volatile components like autos, gas prices and food prices are often removed from the report to show more underlying demand patterns as changes in sales in these categories are frequently a result of price changes. It is not adjusted for inflation. Spending on services is not included.Rising retail sales indicate stronger economic growth. However, if the increase is larger than forecast, it may be inflationary.

ก่อนหน้านี้
37.11K
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Total Vehicle Sales (May) (y/y)

Retail sales data represents total consumer purchase from retail stores. It provides valuable information about consumer spending which makes up the consumption part of GDP. The most volatile components like autos, gas prices and food prices are often removed from the report to show more underlying demand patterns as changes in sales in these categories are frequently a result of price changes. It is not adjusted for inflation. Spending on services is not included.Rising retail sales indicate stronger economic growth. However, if the increase is larger than forecast, it may be inflationary.

ก่อนหน้านี้
4.30%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
ADP Nonfarm Employment Change (May)

The ADP National Employment Report is a measure of the monthly change in non-farm, private employment, based on the payroll data of approximately 400,000 U.S. business clients. The release, two days ahead of government data, is a good predictor of the government's non-farm payroll report. The change in this indicator can be very volatile.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
247K
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Economic Activity (Apr) (y/y)

The Economic Activity Index provides an early estimate for real gross domestic (GDP) performance in Chile.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CLP, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CLP.

ก่อนหน้านี้
1.6%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Markit Manufacturing PMI (May)

The HSBC Brazil Manufacturing PMI is based on data compiled from monthly replies to questionnaires sent to purchasing executives in around 400 manufacturing companies. The panel is stratified geographically and by Standard Industrial Classification (SIC) group, based on industry contribution to Brazilian GDP. Survey responses reflect the change, if any, in the current month compared to the previous month based on data collected mid-month.An index reading above 50 indicates an overall increase in that variable, below 50 an overall decrease.

ก่อนหน้านี้
51.8
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Manufacturing PMI (May)

The Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the services sector. A reading above 50 indicates expansion in the manufacturing sector; a reading below 50 indicates contraction. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CAD , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CAD.

ก่อนหน้านี้
56.2
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Manufacturing PMI (May)

The Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. A reading above 50 indicates expansion in the sector; below 50 indicates contraction. Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
59.7
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Construction Spending (Apr) (m/m)

The Construction Spending index measures the change in the total amount spent on construction. The data is subject to large revisions and as such, this report rarely has any market impact.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
0.1%
การคาดการณ์
0.7%
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
ISM Manufacturing Employment (May)

The Institute of Supply Management (ISM) Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) Report on Business is based on data compiled from monthly replies to questions asked of purchasing and supply executives in over 400 industrial companies. For each of the indicators measured (New Orders, Backlog of Orders, New Export Orders, Imports, Production, Supplier Deliveries, Inventories, Customers Inventories, Employment, and Prices), this report shows the percentage reporting each response, the net difference between the number of responses in the positive economic direction and the negative economic direction and the diffusion index. Responses are raw data and are never changed.

The diffusion index includes the percent of positive responses plus one-half of those responding the same (considered positive). The resulting single index number is then seasonally adjusted to allow for the effects of repetitive intra-year variations resulting primarily from normal differences in weather conditions, various institutional arrangements, and differences attributable to non-moveable holidays. All seasonal adjustment factors are supplied by the U.S. Department of Commerce and are subject annually to relatively minor changes when conditions warrant them.

The PMI is a composite index based on the seasonally adjusted diffusion indices for five of the indicators with varying weights: New Orders --30% Production --25% Employment --20% Supplier Deliveries --15% and Inventories -- 10%.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
50.9
การคาดการณ์
56.0
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
ISM Manufacturing New Orders Index (May)

The Manufacturing ISM Report On Business is based on data compiled from monthly replies to questions asked of purchasing and supply executives in over 400 industrial companies.For each of the indicators measured (New Orders, Backlog of Orders, New Export Orders, Imports, Production, Supplier Deliveries, Inventories, Customers Inventories, Employment, and Prices), this report shows the percentage reporting each response,the net difference between the number of responses in the positive economic directionand the negative economic direction and the diffusion index. Responses are raw data and are never changed. The diffusion index includes the percent of positive responses plus one-half of those responding the same (considered positive). The resulting single index number is then seasonally adjusted to allow for the effects of repetitive intra-year variations resulting primarily from normal differences in weather conditions, various institutional arrangements, and differences attributable to non-moveable holidays. All seasonal adjustment factors are supplied by the U.S. Department of Commerce and are subject annually to relatively minor changes when conditions warrant them. The PMI is a composite index based on the seasonally adjusted diffusion indices for five of the indicators with varying weights: New Orders --30% Production --25% Employment --20% Supplier Deliveries --15% and Inventories -- 10%.

ก่อนหน้านี้
53.5
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
ISM Manufacturing PMI (May)

The Institute of Supply Management (ISM) Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) Report on Business is based on data compiled from monthly replies to questions asked of purchasing and supply executives in over 400 industrial companies. For each of the indicators measured (New Orders, Backlog of Orders, New Export Orders, Imports, Production, Supplier Deliveries, Inventories, Customers Inventories, Employment, and Prices), this report shows the percentage reporting each response, the net difference between the number of responses in the positive economic direction and the negative economic direction and the diffusion index. Responses are raw data and are never changed.

The diffusion index includes the percent of positive responses plus one-half of those responding the same (considered positive). The resulting single index number is then seasonally adjusted to allow for the effects of repetitive intra-year variations resulting primarily from normal differences in weather conditions, various institutional arrangements, and differences attributable to non-moveable holidays. All seasonal adjustment factors are supplied by the U.S. Department of Commerce and are subject annually to relatively minor changes when conditions warrant them.

The PMI is a composite index based on the seasonally adjusted diffusion indices for five of the indicators with varying weights: New Orders --30% Production --25% Employment --20% Supplier Deliveries --15% and Inventories -- 10%.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
55.4
การคาดการณ์
57.6
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
ISM Manufacturing Prices (May)

The Institute of Supply Management (ISM) Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) Report on Business is based on data compiled from monthly replies to questions asked of purchasing and supply executives in over 400 industrial companies. For each of the indicators measured (New Orders, Backlog of Orders, New Export Orders, Imports, Production, Supplier Deliveries, Inventories, Customers Inventories, Employment, and Prices), this report shows the percentage reporting each response, the net difference between the number of responses in the positive economic direction and the negative economic direction and the diffusion index. Responses are raw data and are never changed.

The diffusion index includes the percent of positive responses plus one-half of those responding the same (considered positive). The resulting single index number is then seasonally adjusted to allow for the effects of repetitive intra-year variations resulting primarily from normal differences in weather conditions, various institutional arrangements, and differences attributable to non-moveable holidays. All seasonal adjustment factors are supplied by the U.S. Department of Commerce and are subject annually to relatively minor changes when conditions warrant them.

The PMI is a composite index based on the seasonally adjusted diffusion indices for five of the indicators with varying weights: New Orders --30% Production --25% Employment --20% Supplier Deliveries --15% and Inventories -- 10%.

The Prices Paid subcategory is a diffusion index calculated by adding the percent of responses indicating they paid more for inputs plus one-half of those responding that they paid the same for inputs. The resulting single index number is then seasonally adjusted.

The Prices Paid diffusion index is one of a number of indicators pointing to the degree of inflationary pressures in the economy.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
84.6
การคาดการณ์
87.5
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
JOLTs Job Openings (Apr)

A survey done by the US Bureau of Labor Statistics to help measure job vacancies. It collects data from employers about their businesses' employment, job openings, recruitment, hires and separations.

JOLTS defines Job Openings as all positions that are open (not filled) on the last business day of the month. A job is "open" only if it meets all three of the following conditions:
1. A specific position exists and there is work available for that position.
2. The job could start within 30 days, whether or not the establishment finds a suitable candidate during that time.
3. There is active recruiting for workers from outside the establishment location that has the opening.

A reading that is stronger than forecast is generally supportive (bullish) for the USD, while a weaker than forecast reading is generally negative (bearish) for the USD.

ก่อนหน้านี้
11.549M
การคาดการณ์
11.000M
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
BoC Interest Rate Decision

Bank of Canada (BOC) governing council members come to a consensus on where to set the rate.Traders watch interest rate changes closely as short term interest rates are the primary factor in currency valuation.

A higher than expected rate is positive/bullish for the CAD, while a lower than expected rate is negative/bearish for the CAD.

ก่อนหน้านี้
1.00%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Dallas Fed Services Revenues (May)

survey responses are used to calculate an index for each indicator. Each index is calculated by subtracting the percentage of respondents reporting a decrease from the percentage reporting an increase. When the share of firms reporting an increase exceeds the share of firms reporting a decrease, the index will be greater than zero, suggesting the indicator has increased over the prior month. If the share of firms reporting a decrease exceeds the share reporting an increase, the index will be below zero, suggesting the indicator has decreased over the prior month. An index will be zero when the number of firms reporting an increase is equal to the number of firms reporting a decrease.

ก่อนหน้านี้
11.2
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Texas Services Sector Outlook (May)

Survey responses are used to calculate an index for each indicator. Each index is calculated by subtracting the percentage of respondents reporting a decrease from the percentage reporting an increase. When the share of firms reporting an increase exceeds the share of firms reporting a decrease, the index will be greater than zero, suggesting the indicator has increased over the prior month. If the share of firms reporting a decrease exceeds the share reporting an increase, the index will be below zero, suggesting the indicator has decreased over the prior month. An index will be zero when the number of firms reporting an increase is equal to the number of firms reporting a decrease.

ก่อนหน้านี้
8.2
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Manufacturing PMI (May)

The HSBC Manufacturing PMI is based on data compiled from monthly replies to questionnaires sent to purchasing executives in around 400 manufacturing companies. The panel is stratified geographically and by Standard Industrial Classification (SIC) group, based on industry contribution to Brazilian GDP. Survey responses reflect the change, if any, in the current month compared to the previous month based on data collected mid-month.An index reading above 50 indicates an overall increase in that variable, below 50 an overall decrease.

ก่อนหน้านี้
49.30
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Foreign Exchange Flows

The indicator shows the amount of capital flows that is directed to the country by foreign investors. Capital flows are essential for developing and emerging markets. They contribute to enhancing investments and financing current account deficits.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the BRL , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the BRL.

ก่อนหน้านี้
-0.132B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Industrial Production (Apr) (y/y)

The Russian Industrial Production measures the change in the total outputs of the Russian factories, mines, and utilities. It gives us a good indicator of strength in the manufacturing sector. It can be a leading indicator of manufacturing employment, average earnings, and personal income.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the RUB, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the RUB.

ก่อนหน้านี้
3.0%
การคาดการณ์
-2.6%
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Russian Real Wage Growth (Mar) (y/y)
ก่อนหน้านี้
2.6%
การคาดการณ์
0.9%
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Retail Sales (Apr) (y/y)

The Retail Sales is a monthly measurement of all goods sold by retailers based on a sampling of retail stores of different types and sizes in Russia excluding auto. It is an important indicator of consumer spending and also correlated to consumer confidence.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the RUB, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the RUB.

ก่อนหน้านี้
2.2%
การคาดการณ์
4.3%
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Unemployment Rate (Apr)

The Unemployment Rate is a measure of the percentage of the total labor force that is unemployed but actively seeking employment and willing to work in Russia.

A high percentage indicates weakness in the labor market. A low percentage is a positive indicator for the labor market in Russia and should be taken as positive for the RUB.

ก่อนหน้านี้
4.1%
การคาดการณ์
4.5%
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
CPI (May) (m/m)

The Consumer Price Index (CPI) measures the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the PEN, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the PEN.

ก่อนหน้านี้
0.96%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Beige Book

The Federal Reserve's Beige Book is a report on current economic conditions in each of the 12 Federal districts in the U.S. It gives a picture of economic trends and challenges in the U.S. It is released 8 times a year, 2 weeks before each Federal Open Market Committee meeting. The report is used by the FOMC in their decision on short-term interest rates.

An optimistic outlook should be taken as positive/bullish for the USD, while a pessimistic outlook should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
-
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Trade Balance (May)

The Trade Balance measures the difference in value between imported and exported goods and services over the reported period. A positive number indicates that more goods and services were exported than imported.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the BRL, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the BRL.

ก่อนหน้านี้
8.15B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Terms of Trade - Exports Prices (1 quarter)

Export price index is a measure of the average prices of a group of the goods that a country exports. The headline is the percentage change in the index from the previous month or year. It is generally preferable when the index is based on prices taken directly from the exporter. However, in the absence of national sources, data for wholesale prices are taken from world commodity markets and are converted into national currency at period average exchange rates. Changes in this figure represent either a change in the amount of sold goods or in the prices of the goods which might be caused by changing production costs. Export price index servers is an indicator of the economy's total demand for goods and services. Therefore it directly influences GDP.

ก่อนหน้านี้
2.7%
การคาดการณ์
1.5%
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Terms of Trade - Exports Volume (1 quarter) (q/q)

Exports of goods and services consist of transactions in goods and services (sales, barter, gifts or grants) from residents to non-residents.Excludes re-exports and bunkering, ships stores and passengers effects.

ก่อนหน้านี้
-3.0%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Terms of Trade - Imports Prices (1 quarter)

Import price index is a measure of the average prices of the goods that a country imports. The headline is the percentage change in the index from the previous month or year. It is generally preferable when the index is based on prices taken directly from the importer. However, in the absence of national sources, data for wholesale prices are taken from world commodity markets and are converted into national currency at period average exchange rates. Changes in this figure represent either a changing foreign demand or a change in prices of foreign goods. Significant changes in foreign goods prices might affect inflation. Increasing index causes higher retail prices in the country. Import price index is an indicator of the economy's total suppy of goods and services.

ก่อนหน้านี้
3.8%
การคาดการณ์
2.3%
ปัจจุบัน
-
2022-06-01
Terms of Trade Index (1 quarter) (q/q)

The Terms of Trade Index measures the ratio of an export to the price of an import, per commodity. Because New Zealand's economy relies so highly on exports, this number gives an important indication of the nation's growth.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the NZD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the NZD.

ก่อนหน้านี้
-1.0%
การคาดการณ์
-0.8%
ปัจจุบัน
-
วันพฤหัสบดี, 2 มิถุนายน
2022-06-02
Nikkei Manufacturing PMI (May)

The PMI index measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. A reading above 50 indicates expansion in the sector; below indicates contraction. Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the IDR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the IDR.

ก่อนหน้านี้
51.9
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
Nikkei Manufacturing PMI (May)

The PMI index measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. A reading above 50 indicates expansion in the sector; below indicates contraction. Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the KRW , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the KRW.

ก่อนหน้านี้
52.1
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
Exports (Apr) (m/m)

Exports of goods and services consist of transactions in goods and services (sales, barter, gifts or grants) from residents to non-residents. Exports free on board (f.o.b.) and imports cost insurance freight (c.i.f.) are, in general, customs statistics reported under the general trade statistics according to the recommendations of the UN International Trade Statistics.

A higher than expected number should be taken as positive to the AUD, while a lower than expected number as negative.

ก่อนหน้านี้
-
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
Imports (Apr) (m/m)

Exports free on board (f.o.b.) and Imports cost insurance freight (c.i.f.) are, in general, customs statistics reported under the general trade statistics according to the recommendations of the UN International Trade Statistics. For some countries Imports are reported as f.o.b. instead of c.i.f. which is generally accepted. When reporting Imports as f.o.b. you will have the effect of reducing the value of Imports by the amount of the cost of insurance and freight.

A higher than expected number should be taken as positive to the AUD, while a lower than expected number as negative.

ก่อนหน้านี้
-5%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
Trade Balance (Apr)

The Trade Balance measures the difference in value between imported and exported goods and services over the reported period. A positive number indicates that more goods and services were exported than imported.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the AUD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the AUD.

ก่อนหน้านี้
9.314B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
Estonian Industrial Production (Apr) (y/y)

Industrial Production measures the change in the total inflation-adjusted value of output produced by manufacturers, mines, and utilities.

ก่อนหน้านี้
7.80%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
Estonian Industrial Production (Apr) (m/m)

Industrial Production measures the change in the total inflation-adjusted value of output produced by manufacturers, mines, and utilities.

ก่อนหน้านี้
5.10%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
PPI (Apr) (y/y)

The Producer Price Index (PPI) is designed to monitor changes in prices of items at the first important commercial transactions. Producer Price Index (PPI) measures a change in the prices of goods and services, over a span of time, either as they leave their place of production or as they enter the production process. PPI measures a change in the prices received by domestic producers for their outputs or the change in the prices paid by domestic producers for their intermediate inputs.

ก่อนหน้านี้
51.68%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
CPI (May) (m/m)

The Consumer Price Index (CPI) measures the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CHF, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CHF.

ก่อนหน้านี้
0.4%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
CPI (May) (y/y)

The Consumer Price Index (CPI) measures the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation. The impact on the currency may go both ways, a rise in CPI may lead to a rise in interest rates and a rise in local currency, on the other hand, during recession, a rise in CPI may lead to a deepened recession and therefore a fall in local currency.

ก่อนหน้านี้
2.5%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
IPC-Fipe Inflation Index (May) (m/m)

The consumer price index (CPI) is a measure of change in the general level of prices of goods and services bought by households over a specified period of time. It compares a household's cost for a specific basket of finished goods and services with the cost of the same basket during an earlier benchmark period. The consumer price index is used as a measurement of inflation and is a key economic figure. Likely impact: 1) Interest Rates: Larger-than-expected quarterly increase in price inflation or increasing trend is considered inflationary; this will cause bond prices to drop and yields and interest rates to rise. 2) Stock Prices: Higher than expected price inflation is bearish on the stock market as higher inflation will lead to higher interest rates. 3) Exchange Rates: High inflation has an uncertain effect. It would lead to depreciation as higher prices mean lower competitiveness. Conversely, higher inflation causes higher interest rates and a tighter monetary policy that leads to an appreciation.

ก่อนหน้านี้
1.62%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
PPI (Apr) (m/m)

The Producer Price Index (PPI) measures the change in the price of goods sold by manufacturers. It is a leading indicator of consumer price inflation, which accounts for the majority of overall inflation.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
5.3%
การคาดการณ์
5.0%
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
PPI (Apr) (y/y)

The Producer Price Index (PPI) measures average changes in prices received by domestic producers for their output. It is a leading indicator of consumer price inflation, which accounts for the majority of overall inflation. Usually a rise in PPI will lead in a short time to a rise in CPI and therefore to a rising interest rates and rising currency. during recession, the producers are not able to roll over the rising cost of material to the consumer, so a rise in PPI will not be rolled over to the consumer but will lower the profitablility of the producer and will deepen the recession, that will lead to a fall in local currency.

ก่อนหน้านี้
36.8%
การคาดการณ์
36.3%
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
OPEC Meeting

OPEC meetings are attended by representatives from 13 oil-rich nations. They discuss a range of topics regarding energy markets and agree on how much oil they will produce. OPEC is responsible for nearly 40% of the world's oil supply.

ก่อนหน้านี้
-
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
GDP (1 quarter) (q/q)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy''s health. A stronger than expected number should be taken as positive for the BRL and a lower than expected number as negative to the BRL.

ก่อนหน้านี้
0.5%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
GDP (1 quarter) (y/y)

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy's health.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the BRL, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the BRL.

ก่อนหน้านี้
1.6%
การคาดการณ์
1.1%
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
Interest Rate Decision
ก่อนหน้านี้
10.00%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
Challenger Job Cuts (May)

Challenger Job Cuts, released by Challenger, Grey & Christmas monthly, provides information on the number of announced corporate layoffs by industry and region. The report is an indicator used by investors to determine the strength of the labor market. A lower than expected number should be taken as positive to the USD, while a higher than expected number as negative

ก่อนหน้านี้
24.286K
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
Brazilian PPI (Apr) (m/m)

The Producer Price Index (PPI) measures average changes in prices received by domestic producers for their output. It is a leading indicator of consumer price inflation, which accounts for the majority of overall inflation. Usually a rise in PPI will lead in a short time to a rise in CPI and therefore to a rising interest rates and rising currency. during recession, the producers are not able to roll over the rising cost of material to the consumer, so a rise in PPI will not be rolled over to the consumer but will lower the profitablility of the producer and will deepen the recession, that will lead to a fall in local currency.

ก่อนหน้านี้
3.13%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
Nonfarm Productivity (1 quarter) (q/q)

Nonfarm Productivity measures the annualized change in labor efficiency when producing goods and services, excluding the farming industry. Productivity and labor-related inflation are directly linked-a drop in a worker's productivity is equivalent to a rise in their wage.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
-7.5%
การคาดการณ์
6.7%
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
Unit Labor Costs (1 quarter) (q/q)

Unit Labor Costs measure the annualized change in the price businesses pay for labor, excluding the farming industry. It is a leading indicator of consumer inflation.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
11.6%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
Building Permits (Apr) (m/m)

Building Permits measures the change in the number of new building permits issued by the government. Building permits are a key indicator of demand in the housing market.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CAD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CAD.

ก่อนหน้านี้
-9.3%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
Manufacturing PMI (May)

The Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. A reading above 50 indicates expansion in the sector; below 50 indicates contraction. Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company's performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the SGD , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the SGD.

ก่อนหน้านี้
50.3
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
Durables Excluding Defense (Apr) (m/m)

New orders measure the value of orders received in a given period of time. They are legally binding contracts between a consumer and a producer for delivering goods and services. New orders indicate future industrial output and production requirements.The Manufacturers Shipments, Inventories, and Orders (M3) survey provides broad-based, monthly statistical data on economic conditions in the domestic manufacturing sector. There are 89 separately tabulated industry categories in the M3 survey. These categories are groupings of the 473 manufacturing industries as defined in the 1997 North American Industry Classification System (NAICS) Manual. The monthly M3 estimates are based on information obtained from most manufacturing companies with $500 million or more in annual shipments. In order to strengthen the sample coverage in individual industry categories, the survey includes selected smaller companies. Value of Shipments - The value of shipments data in the M3 survey represents net selling values, f.o.b. plant, after discounts and allowances and excluding freight charges and excise taxes.

ก่อนหน้านี้
1.2%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
Factory Orders (Apr) (m/m)

Factory Orders measures the change in the total value of new purchase orders placed with manufacturers. The report also includes a revision of the Durable Goods Orders data released about a week earlier as well as data new data on non-durable goods orders.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
1.8%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
Factory orders ex transportation (Apr) (m/m)

Factory Orders measures the change in the total value of new purchase orders placed with manufacturers, but excluding all orders related to the transportation industry. The report also includes a revision of the Durable Goods Orders data released about a week earlier as well as data new data on non-durable goods orders. A higher than expected number should be taken as positive to the USD, while a lower than expected number as negative.

ก่อนหน้านี้
2.1%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
AIG Construction Index (May)

The Australian Industry Group (AIG) Construction Index rates the relative level of business conditions among construction companies. On the index, a reading above 50 indicates industry expansion, below indicates contraction.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the AUD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the AUD.

ก่อนหน้านี้
55.9
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
CPI (May) (m/m)

The Consumer Price Index (CPI) measures the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the KRW, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the KRW.

ก่อนหน้านี้
0.7%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-02
CPI (May) (y/y)

The Consumer Price Index (CPI) measures the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the KRW, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the KRW.

ก่อนหน้านี้
4.8%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
วันศุกร์, 3 มิถุนายน
2022-06-03
Irish Services PMI (May)

The survey covers transport & communication, financial intermediation, business services, personal services, computing & IT and hotels & restaurants. Each response received is weighted according to the size of the company to which the questionnaire refers & the contribution to total service sector output accounted for by the sub-sector to which that company belongs.This therefore ensures that replies from larger companies have a greater impact on the final index numbers than replies from small companies.The results are presented by question asked, showing the % of respondents reporting an improvement, deterioration or no-change since the previous month.From these %, an index is derived such that a level of 50.0 signals no-change since the previous month.Above 50.0 signals an increase (or improvement),below 50.0 a decrease(or deterioration).The greater the divergence from 50.0, the greater the rate of change signaled.

ก่อนหน้านี้
61.7
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Services PMI (May)

The survey covers transport & communication, financial intermediation, business services, personal services, computing & IT and hotels & restaurants. Each response received is weighted according to the size of the company to which the questionnaire refers & the contribution to total service sector output accounted for by the sub-sector to which that company belongs.This therefore ensures that replies from larger companies have a greater impact on the final index numbers than replies from small companies.The results are presented by question asked, showing the % of respondents reporting an improvement, deterioration or no-change since the previous month.From these %, an index is derived such that a level of 50.0 signals no-change since the previous month.Above 50.0 signals an increase (or improvement),below 50.0 a decrease(or deterioration).The greater the divergence from 50.0, the greater the rate of change signaled.

ก่อนหน้านี้
50.5
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Markit Composite PMI (May)
ก่อนหน้านี้
54.6
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Nikkei Services PMI (May)

The Indian HSBC Services PMI is compiled by questionnaires sent to purchasing executives in around 350 private service sector companies. The panel has been carefully selected to accurately replicate the true structure of the services economy. Index and the Services Business Activity Index, and is based on original survey data collected from a representative panel of over 800 companies based in the Indian manufacturing and service sectors. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the INR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the INR.

ก่อนหน้านี้
57.9
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Gemran Current Account Balance n.s.a (Apr)

Balance of payments is a set of accounts recording all economic transactions between the residents of the country and the rest of the world in a given period of time, usually one year. Payments into the country are called credits, payments out of the country are called debits. There are three main components of a balance of payments: - current account - capital account - financial account Either a surplus or a deficit can be shown in any of these components. Current account records the values of the following: - trade balance exports and imports of goods and services - income payments and expenditure interest, dividends, salaries - unilateral transfers aid, taxes, one-way gifts It shows how a country deals with the global economy on a non-investment basis. Balance of payments shows strenghts and weaknesses in a country's economy and therefore helps to achieve balanced economic growth. The release of a balance of payments can have a significant effect on the exchange rate of a national currency against other currencies. It is also important to investors of domestic companies that depend on exports. Positive current account balance is when inflows from its components into the country exceed outflows of the capital leaving the country. Current account surplus may strengthen the demand for local currency. Persistent deficit may lead to a depreciation of a currency.

ก่อนหน้านี้
18.8B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
German Exports (Apr) (m/m)

Exports of goods and services consist of transactions in goods and services (sales, barter, gifts or grants) from residents to non-residents.Exports free onboard (f.o.b.) and Imports cost insurance freight (c.i.f.) are, in general, customs statistics reported under the general trade statistics according to the recommendations of the UN International Trade Statistics. For some countries Imports are reported as f.o.b. instead of c.i.f. which is generally accepted. When reporting Imports as f.o.b. you will have the effect of reducing the value of Imports by the amount of the cost of insurance and freight.

ก่อนหน้านี้
-3.3%
การคาดการณ์
-2.0%
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
German Imports (Apr) (m/m)

Exports free on board (f.o.b.) and Imports cost insurance freight (c.i.f.) are, in general, customs statistics reported under the general trade statistics according to the recommendations of the UN International Trade Statistics. For some countries Imports are reported as f.o.b. instead of c.i.f. which is generally accepted. When reporting Imports as f.o.b. you will have the effect ofreducing the value of Imports by the amount of the cost of insurance and freight.

ก่อนหน้านี้
3.4%
การคาดการณ์
1.0%
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
German Trade Balance (Apr)

The Trade Balance measures the difference in worth between exported and imported goods over the month. A positive number indicates that more goods were exported than imported.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
3.2B
การคาดการณ์
9.8B
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Markit Services PMI (May)

The Russian HSBC Services PMI is compiled by questionnaires sent to purchasing executives in private service sector companies. The panel has been carefully selected to accurately replicate the true structure of the services economy. The HSBC Services PMI Index is developed for providing the most up-to-date possible indication of what is really happening in the private sector economy by tracking variables such as sales, employment, inventories and prices.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the RUB , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the RUB.

ก่อนหน้านี้
44.5
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Services PMI (May) (m/m)
ก่อนหน้านี้
68.1
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
French Industrial Production (Apr) (m/m)

French Industrial Production measures the change in the total inflation-adjusted value of output produced by French manufacturers, mines, and utilities.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
-0.5%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
CPI (May) (m/m)

The Consumers Price Index (CPI) measures the rate of price change of goods and services purchased by households. It measures changes in the average level of prices over a period of time with a given starting point or base period which is usually taken as 100. the CPI can be used to compare current period consumer prices with those in the base period.Consumer Price index is the most frequently used indicator of inflation and reflect changes in the cost of acquiring a fixed basket of goods and services by the average consumer. The weights are usually derived from household expenditure surveys. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the TRY , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the TRY.

ก่อนหน้านี้
7.25%
การคาดการณ์
6.00%
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
CPI (May) (y/y)

The Consumer Price Index (CPI) measures the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation. The impact on the currency may go both ways, a rise in CPI may lead to a rise in interest rates and a rise in local currency, on the other hand, during recession, a rise in CPI may lead to a deepened recession and therefore a fall in local currency.

ก่อนหน้านี้
69.97%
การคาดการณ์
68.00%
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
PPI (May) (m/m)

Producer Price Index (PPI) measures a change in the prices of goods and services, over a span of time, either as they leave their place of production or as they enter the production process. PPI measures a change in the prices received by domestic producers for their outputs or the change in the prices paid by domestic producers for their intermediate inputs. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the TRY , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the TRY.

ก่อนหน้านี้
7.67%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
PPI (May) (y/y)

The Producer Price Index (PPI) measures average changes in prices received by domestic producers for their output. It is a leading indicator of consumer price inflation, which accounts for the majority of overall inflation. Usually a rise in PPI will lead in a short time to a rise in CPI and therefore to a rising interest rates and rising currency. during recession, the producers are not able to roll over the rising cost of material to the consumer, so a rise in PPI will not be rolled over to the consumer but will lower the profitablility of the producer and will deepen the recession, that will lead to a fall in local currency.

ก่อนหน้านี้
121.82%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Retail Sales (Apr) (y/y)

Retail sales data represents total consumer purchase from retail stores. It provides valuable information about consumer spending which makes up the consumption part of GDP. The most volatile components like autos, gas prices and food prices are often removed from the report to show more underlying demand patterns as changes in sales in these categories are frequently a result of price changes.Rising retail sales indicate stronger economic growth. However, if the increase is larger than forecast, it may be inflationary. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the HUF , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the HUF.

ก่อนหน้านี้
16.2%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Spanish Services PMI (May)

The Spanish Services Purchasing Managers' Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the services sector.

The report is based on surveys of over 300 business executives in private sector services companies.

Data is usually released on the third working day of each month.Each response is weighted according to the size of the company and its contribution to total manufacturing or services output accounted for by the sub-sector to which that company belongs.

Replies from larger companies have a greater impact on the final index numbers than those from small companies. Results are presented by question asked, showing the percentage of respondents reporting an improvement, deterioration or no change since the previous month.From these percentages, an index is derived: a level of 50.0 signals no change since the previous month, above 50.0 signals an increase (or improvement), below 50.0 a decrease (or contraction).

Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
57.1
การคาดการณ์
55.9
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
South Africa Standard Bank PMI (May)
ก่อนหน้านี้
50.3
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Italian Composite PMI (May)

The Composite PMI Index measures the activity level of purchasing managers in the both sectors. A reading above 50 indicates expansion in the sector; a reading below 50 indicates contraction. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
54.5
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Italian Services PMI (May)

The Italian Services Purchasing Managers' Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the services sector.

The report is based on surveys of about 450 business executives in private sector services companies.

Data is usually released on the third working day of each month.Each response is weighted according to the size of the company and its contribution to total manufacturing or services output accounted for by the sub-sector to which that company belongs.

Replies from larger companies have a greater impact on the final index numbers than those from small companies. Results are presented by question asked, showing the percentage of respondents reporting an improvement, deterioration or no change since the previous month.From these percentages, an index is derived: a level of 50.0 signals no change since the previous month, above 50.0 signals an increase (or improvement), below 50.0 a decrease (or contraction).

Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
55.7
การคาดการณ์
54.5
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
French Markit Composite PMI (May)

The PMI monthly Composite Reports on Manufacturing and Services are based on surveys of over 300 business executives in private sector manufacturing companies and also 300 private sector services companies.Data is usually released on the third working day of each month.Each response is weighted according to the size of the company and its contribution to total manufacturing or services output accounted for by the sub-sector to which that company belongs. Replies from larger companies have a greater impact on the final index numbers than those from small companies.Results are presented by question asked, showing the percentage of respondents reporting an improvement, deterioration or no change since the previous month.From these percentages, an index is derived: a level of 50.0 signals no change since the previous month, above 50.0 signals an increase (or improvement), below 50.0 a decrease (or contraction).A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
57.5
การคาดการณ์
57.5
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
French Services PMI (May)

The French Services Purchasing Managers' Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the services sector.

The report is based on surveys of over 300 business executives in private sector services companies.

Data is usually released on the third working day of each month.Each response is weighted according to the size of the company and its contribution to total manufacturing or services output accounted for by the sub-sector to which that company belongs.

Replies from larger companies have a greater impact on the final index numbers than those from small companies. Results are presented by question asked, showing the percentage of respondents reporting an improvement, deterioration or no change since the previous month.From these percentages, an index is derived: a level of 50.0 signals no change since the previous month, above 50.0 signals an increase (or improvement), below 50.0 a decrease (or contraction).

Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
-
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
German Composite PMI (May)

The PMI monthly Composite Reports on Manufacturing and Services are based on surveys of over 300 business executives in private sector manufacturing companies and also 300 private sector services companies. Data is usually released on the third working day of each month. Each response is weighted according to the size of the company and its contribution to total manufacturing or services output accounted for by the sub-sector to which that company belongs. Replies from larger companies have a greater impact on the final index numbers than those from small companies. Results are presented by question asked, showing the percentage of respondents reporting an improvement, deterioration or no change since the previous month. From these percentages, an index is derived: a level of 50.0 signals no change since the previous month, above 50.0 signals an increase (or improvement), below 50.0 a decrease.

ก่อนหน้านี้
54.5
การคาดการณ์
54.5
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
German Services PMI (May)

The German Services Purchasing Managers' Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the services sector.

The report is based on surveys of over 300 business executives in private sector services companies.

Data is usually released on the third working day of each month.Each response is weighted according to the size of the company and its contribution to total manufacturing or services output accounted for by the sub-sector to which that company belongs.

Replies from larger companies have a greater impact on the final index numbers than those from small companies. Results are presented by question asked, showing the percentage of respondents reporting an improvement, deterioration or no change since the previous month.From these percentages, an index is derived: a level of 50.0 signals no change since the previous month, above 50.0 signals an increase (or improvement), below 50.0 a decrease (or contraction).

Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
57.9
การคาดการณ์
57.9
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Unemployment Change (May)

The definition for an unemployed person is: Persons (16-65 years) who were available for work (except for temporary illness) but did not work during the survey week, and who made specific efforts to find a job within the previous 4 weeks by going to an employment agency, by applying directly to an employer, by answering a job ad, or being on a union or professional register. The percentagenumber is calculated unemployed / (employed + unemployed).

ก่อนหน้านี้
67.20K
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Unemployment Rate n.s.a. (May)

The definition for an unemployed person is: Persons (16-65 years) who were available for work (except for temporary illness) but did not work during the survey week, and who made specific efforts to find a job within the previous 4 weeks by going to an employment agency, by applying directly to an employer, by answering a job ad, or being on a union or professional register. The percentagenumber is calculated unemployed / (employed + unemployed).

ก่อนหน้านี้
1.90%
การคาดการณ์
1.90%
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Markit Composite PMI (May)

The PMI monthly Composite Reports on Manufacturing and Services are based on surveys of over 300 business executives in private sector manufacturing companies and also 300 private sector services companies. Data is usually released on the third working day of each month. Each response is weighted according to the size of the company and its contribution to total manufacturing or services output accounted for by the sub-sector to which that company belongs. Replies from larger companies have a greater impact on the final index numbers than those from small companies. Results are presented by question asked, showing the percentage of respondents reporting an improvement, deterioration or no change since the previous month. From these percentages, an index is derived: a level of 50.0 signals no change since the previous month, above 50.0 signals an increase (or improvement), below 50.0 a decrease (or contraction).

ก่อนหน้านี้
55.8
การคาดการณ์
55.8
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Services PMI (May)

The Euro-zone Services Purchasing Managers' Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the services sector.

The report is based on surveys of about 600 business executives in private sector services companies.

Data is usually released on the third working day of each month.Each response is weighted according to the size of the company and its contribution to total manufacturing or services output accounted for by the sub-sector to which that company belongs.

Replies from larger companies have a greater impact on the final index numbers than those from small companies. Results are presented by question asked, showing the percentage of respondents reporting an improvement, deterioration or no change since the previous month.From these percentages, an index is derived: a level of 50.0 signals no change since the previous month, above 50.0 signals an increase (or improvement), below 50.0 a decrease (or contraction).

Traders watch these surveys closely as purchasing managers usually have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
-
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
House Price Index (May) (y/y)
ก่อนหน้านี้
6.20%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Retail Sales (Apr) (m/m)

Retail Sales measure the change in the total value of inflation-adjusted sales at the retail level. It is the foremost indicator of consumer spending, which accounts for the majority of overall economic activity.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
-0.4%
การคาดการณ์
-0.1%
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Retail Sales (Apr) (y/y)

Retail Sales measure the change in the total value of inflation-adjusted sales at the retail level. It is the foremost indicator of consumer spending, which accounts for the majority of overall economic activity. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

ก่อนหน้านี้
0.8%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Latvian Industrial Production (Apr) (y/y)

Changes in the volume of the physical output of the nation's factories, mine and utilities are measured by the index of industrial production. The figure is calculated as a weighted aggregate of goods and reported in headlines as a percent change from the same month of previous year. Rising industrial production figures signifyincreasing economic growth and can positively influence the sentiment towards local currency.

ก่อนหน้านี้
6.3%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Latvian Industrial Production (Apr) (m/m)

Changes in the volume of the physical output of the nation's factories, mine and utilities are measured by the index of industrial production. The figure is calculated as a weighted aggregate of goods and reported in headlines as a percent change from the same month of previous year. Rising industrial production figures signifyincreasing economic growth and can positively influence the sentiment towards local currency.

ก่อนหน้านี้
3.5%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Industrial Production (Apr) (y/y)

Industrial Production measures the change in the total inflation-adjusted value of output produced by manufacturers, mines, and utilities.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the BRL, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the BRL.

ก่อนหน้านี้
-2.1%
การคาดการณ์
-3.0%
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Industrial Production (Apr) (m/m)

Industrial Production measures the change in the total inflation-adjusted value of output produced by manufacturers, mines, and utilities.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the BRL, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the BRL.

ก่อนหน้านี้
0.3%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Average Hourly Earnings (May) (m/m)

Average Hourly Earnings measures the change in the price businesses pay for labor, not including the agricultural sector. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
0.3%
การคาดการณ์
0.4%
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Average Hourly Earnings (May) (y/y)
ก่อนหน้านี้
5.5%
การคาดการณ์
5.5%
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Average Weekly Hours (May)

Average Weekly Hours (also known as Average Workweek) measures the average number of hours worked by employees on non-farm payrolls.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
34.6
การคาดการณ์
34.7
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Government Payrolls (May)

In a company, payroll is the sum of all financial records of salaries for an employee, wages, bonuses and deductions. In accounting, payroll refers to the amount paid to employees for services they provided during a certain period of time. Payroll plays a major role in a company for several reasons. From an accounting point of view, payroll is crucial because payroll and payroll taxes considerably affect the net income of most companies and they are subject to laws and regulations (e.g. in the US payroll is subject to federal and state regulations). From an ethics in business viewpoint payroll is a critical department as employees are responsive to payroll errors and irregularities: good employee morale requires payroll to be paid timely and accurately. The primary mission of the payroll department is to ensure that all employees are paid accurately and timely with the correct withholdings and deductions, and to ensure the withholdings and deductions are remitted in a timely manner. This includes salary payments, tax withholdings, and deductions from a paycheck.

ก่อนหน้านี้
22.0K
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Manufacturing Payrolls (May)

Employment data, except those for the Federal Government, refer to persons on establishment payrolls who received pay for any part of the pay period which includes the 12th of the month. For Federal Government establishments, employment figures represent the number of persons who occupied positions on the last day of the calendar month. Intermittent workers are counted if they performed any service during the month. The data exclude proprietors, the self-employed, unpaid volunteer or family workers, farm workers, and domestic workers. Salaried officers of corporations are included. Government employment covers only civilian employees; military personnel are excluded. Employees of the Central Intelligence Agency and the National Security Agency also are excluded. Persons on establishment payrolls who are on paid sick leave (when pay is received directly from the firm), on paid holiday, on paid vacation, or work during a part of the pay period even though they are unemployed or on strike during the rest of the period are counted as employed. Not counted as employed are persons who are on layoff, on leave without pay, on strike for the entire period, or who were hired but have not yet reported during the period.

ก่อนหน้านี้
55K
การคาดการณ์
35K
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Nonfarm Payrolls (May)

Nonfarm Payrolls measures the change in the number of people employed during the previous month, excluding the farming industry. Job creation is the foremost indicator of consumer spending, which accounts for the majority of economic activity.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
428K
การคาดการณ์
391K
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Participation Rate (May)

The participation rate is an important indicator of the supply of labor. It measures the share of the working-age population either working or looking for work. The number of people who are no longer actively searching for work would not be included in the participation rate.

A reading that is stronger than forecast is generally supportive (bullish) for the USD, while a weaker than forecast reading is generally negative (bearish) for the USD.

ก่อนหน้านี้
62.2%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Private Nonfarm Payrolls (May)

Private Nonfarm Payrolls measures the change in the number of total number of paid U.S. workers of any business, excluding general government employees, private household employees, employees of nonprofit organizations that provide assistance to individuals and farm employees.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
406K
การคาดการณ์
385K
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
U6 Unemployment Rate (May)

Percentage of the total work force that is unemployed and actively seeking employment during the previous month. The figure also includes all persons marginally attached to the labor force, plus total employed part time for economic reasons, as a percent of the civilian labor force plus all persons marginally attached to the labor force.

ก่อนหน้านี้
7.0%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Unemployment Rate (May)

The Unemployment Rate measures the percentage of the total work force that is unemployed and actively seeking employment during the previous month.

A higher than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD.

ก่อนหน้านี้
3.6%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Labor Productivity (1 quarter) (q/q)

Labor Productivity measures the change in labor efficiency of Canadian workers when producing goods and services. Productivity and labor-related inflation are directly linked, a drop in a worker's productivity is equivalent to a rise in their wage. When businesses pay more for labor the higher costs are usually passed on to the consumer.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CAD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CAD.

ก่อนหน้านี้
-0.5%
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Markit Composite PMI (May)
ก่อนหน้านี้
58.5
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Markit Services PMI (May)

The Purchasing Managers Index (PMI) is a composite indicator designed to provide an overall view of activity in the manufacturing sector and acts as an leading indicator for the whole economy. The PMI is a composite index based on the diffusion indexes for the following five indicators and their weight: New orders - 0.3, Output - 0.25 , Employment - 0.2, Suppliers delivery times - 0.15 and Stock of items purchased - 0.1 with the Delivery times index inverted so that it moves in a comparable direction. When PMI is below 50.0 this indicates that the manufacturing economy is declining and a value above 50.0 indicates an expansion of the manufacturing economy. The individual survey indexes have been seasonally adjusted using the US Bureau of Census X-11 programme. The seasonally adjusted series are then used to calculate the seasonally adjusted PMI.

ก่อนหน้านี้
60.6
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Foreign Reserves (USD)

Total of a country's gold holdings and convertible foreign currencies held in its central bank. Usually includes foreign currencies themselves, other assets denominated in foreign currencies, and particular amount of special drawing rights (SDRs).A foreign exchange reserve is a useful precaution for countries exposed to financial crises. It can be used for the purpose of intervening in the exchange market to influence or peg the exchange rate.

ก่อนหน้านี้
37.08B
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Markit Composite PMI (May)
ก่อนหน้านี้
-
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
Services PMI (May)

The Service PMI release is published monthly by Markit Economics. The data are based on surveys of over 400 executives in private sector service companies. The surveys cover transport and communication, financial intermediaries, business and personal services, computing & IT, hotels and restaurants. 

An index level of 50 denotes no change since the previous month, while a level above 50 signals an improvement, and below 50 indicates a deterioration. A reading that is stronger than forecast is generally supportive (bullish) for the USD, while a weaker than forecast reading is generally negative (bearish) for the USD.

ก่อนหน้านี้
-
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
ISM Non-Manufacturing Business Activity (May)

The Non-Manufacturing ISM Report on Business is based on data compiled from monthly replies to questions asked of more than 370 purchasing and supply executives in over 62 different industries representing nine divisions from the Standard Industrial Classification (SIC) categories. Membership of the Business Survey Committee is diversified by SIC category and is based on each industry's contribution to Gross Domestic Product (GDP). Survey responses reflect the change, if any, in the current month compared to the previous month. For each of the indicators measured (Business Activity, New Orders, Backlog of Orders, New Export Orders, Inventory Change, Inventory Sentiment, Imports, Prices, Employment, and Supplier Deliveries), this report shows the percentage reporting each response, the net difference between the number of responses in the positive economic direction (higher and slower for Supplier Deliveries) and the negative economic direction (lower and faster for Supplier Deliveries). Responses represent raw data and are never changed. Data is seasonally adjusted for Business Activity, New Orders, Imports, and Employment. The remaining indexes have not indicated significant seasonality.

ก่อนหน้านี้
59.1
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
ISM Non-Manufacturing Employment (May)

The Institute of Supply Management (ISM) Non-Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) (also known as the ISM Services PMI) report on Business, a composite index is calculated as an indicator of the overall economic condition for the non-manufacturing sector. The NMI is a composite index based on the diffusion indexes for four of the indicators with equal weights: Business Activity (seasonally adjusted), New Orders (seasonally adjusted), Employment (seasonally adjusted) and Supplier Deliveries.

A reading above 50 percent indicates the non-manufacturing sector economy is generally expanding; below 50 percent indicates the non-manufacturing sector is generally contracting. The Non-Manufacturing ISM Report on Business is based on data compiled from monthly replies to questions asked of more than 370 purchasing and supply executives in over 62 different industries representing nine divisions from the Standard Industrial Classification (SIC) categories. Membership of the Business Survey Committee is diversified by SIC category and is based on each industry contribution to Gross Domestic Product (GDP).

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
49.5
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
ISM Non-Manufacturing New Orders (May)

The Institute of Supply Management (ISM) Non-Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) (also known as the ISM Services PMI) report on Business, a composite index is calculated as an indicator of the overall economic condition for the non-manufacturing sector. The NMI is a composite index based on the diffusion indexes for four of the indicators with equal weights: Business Activity (seasonally adjusted), New Orders (seasonally adjusted), Employment (seasonally adjusted) and Supplier Deliveries.

A reading above 50 percent indicates the non-manufacturing sector economy is generally expanding; below 50 percent indicates the non-manufacturing sector is generally contracting. The Non-Manufacturing ISM Report on Business is based on data compiled from monthly replies to questions asked of more than 370 purchasing and supply executives in over 62 different industries representing nine divisions from the Standard Industrial Classification (SIC) categories. Membership of the Business Survey Committee is diversified by SIC category and is based on each industry contribution to Gross Domestic Product (GDP).

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
54.6
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
ISM Non-Manufacturing PMI (May)

The Institute of Supply Management (ISM) Non-Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) (also known as the ISM Services PMI) report on Business, a composite index is calculated as an indicator of the overall economic condition for the non-manufacturing sector. The NMI is a composite index based on the diffusion indexes for four of the indicators with equal weights: Business Activity (seasonally adjusted), New Orders (seasonally adjusted), Employment (seasonally adjusted) and Supplier Deliveries.

A reading above 50 percent indicates the non-manufacturing sector economy is generally expanding; below 50 percent indicates the non-manufacturing sector is generally contracting. The Non-Manufacturing ISM Report on Business is based on data compiled from monthly replies to questions asked of more than 370 purchasing and supply executives in over 62 different industries representing nine divisions from the Standard Industrial Classification (SIC) categories. Membership of the Business Survey Committee is diversified by SIC category and is based on each industry contribution to Gross Domestic Product (GDP).

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
57.1
การคาดการณ์
58.5
ปัจจุบัน
-
2022-06-03
ISM Non-Manufacturing Prices (May)

The Institute of Supply Management (ISM) Non-Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) (also known as the ISM Services PMI) report on Business, a composite index is calculated as an indicator of the overall economic condition for the non-manufacturing sector. The NMI is a composite index based on the diffusion indexes for four of the indicators with equal weights: Business Activity (seasonally adjusted), New Orders (seasonally adjusted), Employment (seasonally adjusted) and Supplier Deliveries.

A reading above 50 percent indicates the non-manufacturing sector economy is generally expanding; below 50 percent indicates the non-manufacturing sector is generally contracting. The Non-Manufacturing ISM Report on Business is based on data compiled from monthly replies to questions asked of more than 370 purchasing and supply executives in over 62 different industries representing nine divisions from the Standard Industrial Classification (SIC) categories. Membership of the Business Survey Committee is diversified by SIC category and is based on each industry contribution to Gross Domestic Product (GDP).

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

ก่อนหน้านี้
84.6
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
วันเสาร์, 4 มิถุนายน
2022-06-04
IHS Markit Construction PMI (May)

IHS Markit Germany Construction PMI is compiled from responses to questionnaires sent to a panel of about 150 construction company purchasing managers. The panel is stratified by company workforce size based on contributions to GDP. Survey responses are collected during the second half of each month and indicate the direction of change compared to the previous month. A reading above 50 indicates an overall increase compared to the previous month; below 50 signals an overall decrease.

ก่อนหน้านี้
46.0
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
2022-06-04
CPI (May) (m/m)

The consumer price index (CPI) is a measure of change in the general level of prices of goods and services bought by households over a specified period of time. It compares a household's cost for a specific basket of finished goods and services with the cost of the same basket during an earlier benchmark period.

The consumer price index is used as a measurement of inflation and is a key economic figure. Likely impact:

1) Interest Rates: Larger-than-expected quarterly increase in price inflation or increasing trend is considered inflationary; this will cause bond prices to drop and yields and interest rates to rise.

2) Stock Prices: Higher than expected price inflation is bearish on the stock market as higher inflation will lead to higher interest rates.

3) Exchange Rates: High inflation has an uncertain effect. It would lead to depreciation as higher prices mean lower competitiveness. Conversely, higher inflation causes higher interest rates and a tighter monetary policy that leads to an appreciation.

ก่อนหน้านี้
1.25%
การคาดการณ์
0.88%
ปัจจุบัน
-
2022-06-04
CPI (May) (y/y)

The Consumer Price Index (CPI) measures the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the COP, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the COP.

ก่อนหน้านี้
9.23%
การคาดการณ์
8.78%
ปัจจุบัน
-
วันอาทิตย์, 5 มิถุนายน
2022-06-05
Markit Composite PMI (May)
ก่อนหน้านี้
55.7
การคาดการณ์
-
ปัจจุบัน
-
loader...
all-was_read__icon
คุณได้ดูสิ่งพิมพ์ที่ดีที่สุดทั้งหมดในปัจจุบัน
เรากำลังมองหาสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคุณ
all-was_read__star
เผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้:
loader...
สิ่งพิมพ์ล่าสุดเพิ่มเติม