Chính Báo giá Lịch Diễn đàn
flag

FX.co ★ Máy tính cổ tức. Tính toán cổ tức và ngày thanh toán

Máy tính cổ tức

Thông tin trợ giúp
Điều chỉnh cổ tức

Khi giao dịch CFD, điều chỉnh cổ tức được đưa đến tài khoản - "điều chỉnh cổ tức"

Nếu có một vị thế Mua đang mở vào ngày chốt sổ (Ngày giao dịch không hưởng quyền), số tiền của sửa đổi được ghi có vào tài khoản giao dịch, nếu có một vị trí Bán mở (Bán), nó được ghi nợ.

Có một bảng chia cổ tức bên dưới, nó chứa thông tin về ngày chia cổ tức tiếp theo tính phí trên mọi công cụ giao dịch của nhóm NYSE. Cổ tức chỉ ra ở mức thích hợp sẽ được tính phí cho từng vị trí trên công cụ #CFD không bị đóng trước ngày thanh toán. Tất cả cổ tức được tính bằng đô la trên mỗi cổ phiếu.

Ví dụ: trường hợp tại ngày giao dịch không chia cổ tức với số lượng A của cổ phiếu #B sẽ có vị thế "Đã mua" trong 2 lô tổng cổ tức, sẽ được tính phí từ giao dịch với cổ phiếu #B, tạo thành 2 lô X 100 cổ phiếu X A USD. Nếu có một số vị trí đã mở của cổ phiếu #B thì tổng của tất cả các vị trí được coi là giá trị A.

Khi số dư của các giao dịch là âm (tổng các giao dịch có đường BÁN-nghiêng), cổ tức có giá trị âm.

Ví dụ tính toán hiệu chỉnh cổ tức:

Ban giám đốc của công ty Microsoft (MSFT) tuyên bố mua lại cổ tức hàng quý với số tiền 0,130 đô la cho một cổ phiếu vào ngày 10 tháng 6:

* Ex-Date - 18.08.2009;
* Ngày ghi nhận - 20.08.2009;
* Ngày trả tiền - 10.09.2009.

Số tiền cổ tức cho giao dịch với khối lượng 1 lô sẽ là 100 x 0,130 = 13 USD.

Để có vị thế bán với khối lượng 1 lô (100 cổ phiếu) vào ngày 18 tháng 4, 13 USD sẽ bị loại bỏ. Để có vị thế mua với khối lượng 1 lô - 13 USD sẽ được thêm vào. Phí sẽ được thực hiện trong ngày giữ đăng ký.

Bảng cổ tức
Người mua tickNgày trả tiềnEx-Datetổng số tiền
#AAPL11.05.202205.05.20220,23
#AIG29.06.202214.06.20220,32
#AXP09.05.202206.04.20220,52
#BA05.03.202012.02.20202,005
#BAC23.06.202201.06.20220,21
#BK10.05.202226.04.20220,34
#BHP27.03.202223.02.20223
#C26.05.202228.04.20220,51
#CAT19.05.202221.04.20221,11
#CHL08.10.202025.08.20200,9871
#CMCSA26.04.202204.04.20220,27
#CSCO26.04.202204.04.20220,38
#CVX09.06.202217.05.20221,42
#DIS15.01.202012.12.20190,88
#EBAY16.06.202230.05.20220,22
#F31.05.202224.04.20220,1
#FCX01.05.202212.04.20220,15
#FDX31.03.202203.03.20220,75
#GE24.04.202206.03.20220,08
#GILD28.06.202213.06.20220,73
#GS28.06.202230.05.20222
#HAL22.03.202228.02.20220,12
#HD23.03.202208.03.20221,9
#HON02.06.202211.05.20220,98
#HPQ05.04.202207.03.20220,25
#IBM09.06.202208.05.20221,65
#INTC31.05.202204.05.20220,365
#IP14.03.202216.01.20220,463
#JNJ26.06.202222.05.20221,13
#JPM29.04.202204.04.20221
#KO30.06.202213.06.20220,44
#KHC23.06.202225.05.20220,4
#MA08.05.202206.04.20220,49
#MCD14.03.202227.02.20221,38
#MDLZ13.04.202229.03.20220,35
#MGM14.06.202208.06.20220,002
#MMM11.03.202216.02.20221,49
#MO28.04.202223.03.20220,9
#MRK06.04.202213.03.20220,69
#MRVL26.04.202206.04.20220,06
#MS12.05.202227.04.20220,7
#MSFT08.06.202217.05.20220,62
#NKE30.06.202202.06.20220,305
#ORAN29.12.202108.12.20210,257
#ORCL20.04.202206.04.20220,32
#PBR22.05.202213.04.20221
#PEP29.06.202201.06.20221,15
#PFE09.06.202211.05.20220,4
#PG15.05.202220.04.20220,913
#QCOM22.06.202231.05.20220,75
#QQQ29.04.202121.03.20210,3947
#SBUX26.05.202211.05.20220,49
#SPY28.04.202217.03.20221,366
#T01.05.202212.04.20220,278
#TRI24.05.202222.03.20220,445
#TRV29.06.202208.06.20220,93
#UBS13.04.202211.04.20220,162
#UL15.06.202218.05.20220,451
#UPS09.03.202217.02.20221,52
#V28.02.202209.02.20220,375
#VZ01.05.202206.04.20220,64
#WDC16.04.202001.04.20200,5
#WFC28.02.202202.02.20220,25
#WMT05.09.202210.08.20220,56
#XOM09.06.202211.05.20220,88
loader...
all-was_read__icon
Bạn đã xem tất cả các ấn phẩm tốt nhất hiện nay.
Chúng tôi đang tìm kiếm thứ gì đó thú vị cho bạn...
all-was_read__star
Được công bố gần đây:
loader...
Hơn Gần đây ấn phẩm...