Chính Báo giá Lịch Diễn đàn
flag

FX.co ★ Tín hiệu giao dịch ngoại hối. Tín hiệu miễn phí cho giao dịch ngoại hối

Giao dịch tín hiệu ngoại hối

2022-05-20
#QCOM H1
SELL STOP
Levels: Trend channel
122.7600
135.7560
129.2580
2022-05-20
#PEP H1
BUY STOP
Classics: Double bottom
165.9000
159.6200
162.8700
2022-05-20
#ORCL H1
BUY STOP
Classics: Double bottom
70.6600
66.6800
68.7700
2022-05-20
#IBM H1
SELL STOP
Levels: Trend channel
121.7600
131.3720
126.5660
2022-05-20
#ORCL H1
SELL STOP
Levels: Trend channel
64.1000
70.4000
67.2500
2022-05-20
#CVX H1
BUY STOP
Levels: Trend channel
178.4700
152.5860
165.5280
2022-05-20
#BIDU H1
BUY STOP
Levels: Trend channel
134.3100
112.2960
123.3030
2022-05-20
#GS H1
BUY STOP
Levels: Trend channel
317.0600
294.6140
305.8370
2022-05-20
#MSFT H1
SELL STOP
Classics: Bearish rectangle
245.2400
258.5200
251.7800
2022-05-20
EURAUD H1
BUY STOP
Classics: Double bottom
1.5233
1.4956
1.5107
loader...
all-was_read__icon
Bạn đã xem tất cả các ấn phẩm tốt nhất hiện nay.
Chúng tôi đang tìm kiếm thứ gì đó thú vị cho bạn...
all-was_read__star
Được công bố gần đây:
loader...
Hơn Gần đây ấn phẩm...