Chính Báo giá Lịch Diễn đàn
flag

FX.co ★ Phân tích ngoại hối hàng ngày. Dự báo tỷ giá hối đoái cho ngày hôm nay

Phân tích Ngoại hối

Phân tích Ngoại hối:::2022-05-20T19:24:49
Gold prices surge after weak US real estate market data
Gold prices advanced on Thursday following the release of disappointing real estate market data in the US. The Fed's interest rate hike is pushing buyers out of the market...
Phân tích Ngoại hối:::2022-05-20T19:18:24
USD index: short-term outlook
On Thursday, the US dollar index (#USDX) plummeted, and it seems that it may close the week in negative territory, returning to the previous month's closing levels. At the time...
Phân tích Ngoại hối:::2022-05-20T19:17:50
USD/JPY: Record rise in Japanese inflation did not impress the yen
The yen ignored the release of key data on inflation in Japan. Although the report surprised with its "green color," all components exceeded the predicted values. Japan has not remained...
Phân tích Ngoại hối:::2022-05-20T19:16:48
Bitcoin faces crypto winter
In contrast to the fact that spring is ready to give way to summer throughout the Northern Hemisphere, another winter is coming to the cryptocurrency market. The previous one lasted...
Phân tích Ngoại hối:::2022-05-20T11:00:39
Thị trường chứng khoán mở đường cho vàng
Áp lực bán tiếp tục trên thị trường chứng khoán đang giúp thị trường vàng sáng trở lại như một tài sản trú ẩn an toàn. Một số nhà kinh...
Phân tích Ngoại hối:::2022-05-20T02:39:23
Chuộc lại những thất bại năm 2022 - một trò chơi nguy hiểm hay một cơ hội?
Điều quan trọng đối với bulls là mua khi giá giảm để kiếm tiền khi giá tăng. Do thị trường đã 'quen' với xu hướng tăng giá, các chiến lược...
Phân tích Ngoại hối:::2022-05-19T03:09:32
GBP / USD. Lạm phát ở Anh tăng kỷ lục: đồng bảng Anh nhìn vào tương lai với sự bi quan
Đồng bảng Anh đã phản ứng tiêu cực với dữ liệu mới nhất về tăng trưởng lạm phát ở Anh. Chỉ số giá tiêu dùng tăng đáng kể trong...
Phân tích Ngoại hối:::2022-05-18T19:46:29
Gary Gensler advises investors to pay close attention to disclosure, token ownership and much more
The crypto space is highly speculative. On Monday, US Securities and Exchange Commission Chairman Gary Gensler warned that investors need to pay close attention to disclosures, token ownership, and much...
Phân tích Ngoại hối:::2022-05-18T19:45:46
Bitcoin is identical to Amazon
According to Bloomberg Intelligence, which draws parallels to the 2000 dot-com bubble: Crypto winter 2022 is a necessary downturn to get rid of unnecessary speculation and build a stronger foundation...
Phân tích Ngoại hối:::2022-05-18T19:44:35
Powell says Fed has resolve to bring inflation down
The US dollar surged upwards after Fed chairman Jerome Powell once again stated the FOMC's stance on monetary policy. The Federal Reserve is set to push inflation down...
loader...
all-was_read__icon
Bạn đã xem tất cả các ấn phẩm tốt nhất hiện nay.
Chúng tôi đang tìm kiếm thứ gì đó thú vị cho bạn...
all-was_read__star
Được công bố gần đây:
loader...
Hơn Gần đây ấn phẩm...